La campanya d'aquest estiu de 1998 al poblat lacustre del neolític antic de La Draga (Banyoles), dirigides pel Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i pel Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, serà, sens dubte, una de les més recordades, en especial per les nombroses troballes d'objectes de fusta i altres materials orgànics que s'hi han realitzat.

A la zona submergida, l'antiga platja neolítica, es va recuperar un magnífic projectil (dard, llança), de 50 cm de longitud, amb la punta perfectament polida i treballada. Duia una osca a la cara superior, que devia servir per a poder llençar-lo amb l'ajuda d'un propulsor.

A la zona emergida es va acabar d'excavar el sondeig de 25 m2, a tocar el carril bicicletes,que s'havia iniciat l'any anterior. Després de dibuixar, fotografiar i retirar uns 50 cm de fusta acumulada (bigues, planxes, pilars) procedent de la caiguda d'una casa neolítica, es va arribar a la base del nivell arqueològic.Allí es va poder observar, a les zones on es conservava, un paviment fet de branquillons entrecreuats, i també possibles restes de la coberta de la casa, formada per gavelles lligades de canyís.   

Els objectes recuperats en aquesta àrea foren espectaculars. A més dels usuals fragments de ceràmica decorada, de les eines de sílex, dels útils d'os (entre els quals destaca una cullera i tres llargs punxons), de les peces d'ornament (anells de banya, denes de collaret de curculla), dels ossos d'animals (com l'escut sencer d'una tortuga d'aigua, de l'espècie Emys orbicularis) i de les  macrorestes vegetals (aglans, avellanes, pinyons, cireres, móres, faves, granes de raïm silvestre, de blat i d'ordi, bolets de sóca,  etc), han aparegut multitud d'objectes fets de materials orgànics.

Aquesta classe d'objectes només havien aparegut, fins aquest any, a la part submergida de la Draga. La novetat de 1998 ha estat , doncs, la seva aparició en el sondeig de terra, que s'explica perquè el nivell arqueològic, en aquest punt del jaciment, estava cobert per aigua. D'entre els prop de 30 objectes recuperats en aquest sondeig es poden destacar una nova falç de fusta, un fragment de sageta de fusta amb la punta endurida al foc, un remenador de fusta, un ganxo de fusta a l'extrem d'una planxa, diverses bases de cistells de vímet o de jonc i un fragment de corda de matèria vegetal.

S'estan realitzant passos per tal que la restauració d'aquests objectes, tan delicats, sigui assumida pel Museu d'Arqueologia de Catalunya (Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, amb seu a Girona).