Durant aquest mes s'ha acabat de muntar una tanca perimetral al voltant del jaciment neolític de La Draga, tal com els passejants que sovintegen aquest indret hauran pogut observar.Es tracta d'una tanca feta amb pals de fusta tractada i amb una tela metàl.lica galvanitzada i de color verd, d'1,5 m d'alçada, i amb un acabat rectilini - sense punxes - al seu extrem superior. Queda separada uns 2 m del carril per a les bicicletes, per tal d'evitar accidents en cas de caigudes, i compta amb un únic portal, arran de la banda oest del passeig.

S'ha procurat que sigui el màxim d'invisible, tenint en compte el paratge on es troba. Servirà per a protegir la cabana neolítica, a escala natural, que s'hi construirà durant els propers mesos, a càrrec de l'empresa Arqueolític i sota la direcció del Museu Arqueològic Comarcal. Aquesta cabana serà una còpia de les cases neolítiques conegudes al poblat de Charavines, a l'est de França, tocant a Suïssa, perquè suposem que els habitatges de La Draga serien molt similars, malgrat que no en disposem encara d'una planta fiable. Estarà situada a la zona est del recinte, on sabem segur que no hi ha restes arqueològiques.
 
Farà 8 per 4 m, per una alçada de 3,7 m. L'estructura serà feta amb troncs de roure o castanyer; les parets amb branques d'avellaner entrelligades i recobertes amb fang barrejat amb palla; i la coberta amb feixines lligades de bruc. Comptarà amb una porta davantera, una obertura de ventilació al sostre i una sortida d'emergència posterior.

 La seva utilitat serà la d'acostar la forma de vida neolítica als grups escolars o turístics i, per tant, haurà de ser prou consistent i segura com perquè s'hi puguin fer aquesta mena d'activitats. Està previst, ja per aquest any 2000, un programa - realitzat entre Arqueolític i l'Escola de Natura -  que inclourà tallers escolars i demostracions de tècniques neolítiques per a tota mena de públic.

Amb la construcció d'aquesta cabana s'acabarà la primera fase d'aquesta iniciativa que pretén fer visitable aquest  jaciment i que ha estat finançada per la Diputació de Girona. Més endavant es preveu instal.lar-hi un rètol i un plafó explicatiu extern; musealitzar (plafons i eines reproduïdes) l'interior de la cabana; i realitzar-hi noves construccions (graners, àrea de focs, etc)