Les excavacions al poblat lacustre neolític de La Draga (Banyoles), dirigides pel Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i pel Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, han estat especialment interessants durant el passat estiu de 1997, tant a la zona terrestre com a la subaquàtica.
A la zona emergida es va realitzar un sondeig de 25 m2 a tocar el carril bicicletes, en front de la zona que excaven els submarinistes. En aquesta cala es va descobrir una part d'una cabana neolítica, amb l'estructura de fusta de la coberta i un possible paviment de troncs. Estaven ensorrats, un damunt de l'altre, amb els elements de fusta molt ben conservats gràcies a què el nivell freàtic quedava per sobre del nivell arqueològic. Entre la multitud de bigues, planxes i de pilars de fusta es varen recuperar nombrosos materials arqueològics (fragments ceràmics, eines de sílex, objectes d'ornament i sobretot ossos d'animals).
En el sector submergit es varen excavar uns 50 m2 més, al costat de la zona encetada l'any 1995. Com aquell any, aquest estiu de 1997 les excavacions ens han proporcionat nous objectes orgànics (fusta i jonc), molt ben conservats per les aigües i sediments lacustres (creta) de l'Estany.
S'han extret dos nous bastons de fusta, ben polits i amb una punxa tallada en bisell.Tant aquesta punta com l'extrem superior varen ser cremats per tal d'endurir-los. El primer, fet d'avellaner, amida 133 cm de llarg per uns 2,8 cm de diàmetre. El segon, fet d'arboç, amida 71,5 cm de llarg per 3 cm de diàmetre.
De totes maneres els objectes més espectaculars d'aquest any són un gran fragment d'olla de fusta amb nansa, feta de roure que amida uns 30 cm de llarg per 20 cm d'ample; i la base d'un cistell o panera, fet de jonc, d'uns 30 cm de diàmetre. Les olles o bols de fusta són usuals al neolític alpí d'ambient lacustre, però, en canvi, les peces de cistelleria, fetes amb fibres tan fràgils com el jonc, són realment excepcionals.
Abans de final d'any, el fragment d'olla i aquesta base de cistell seran traslladats al Museu cantonal de Neuchâtel (Suïssa), on es procedirà a la seva restauració.Pel que fa als bastons, la seva restauració està prevista que es faci al Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, amb seu a Girona.