És conegut que algun pous medievals, a Catalunya, varen ser reomplerts amb runes i terrissa de rebuig quan quedaven fora d'ús per les raons que fossin.Aquest seria el cas del pou gòtic de la Pia Almoina de Banyoles, situat en el pati interior de l'actual Museu Arqueològic Comarcal.L'interès principal d'aquest pou, en concret, és la impressionant col.lecció de ceràmica que s'hi va recuperar l'any 1958, que van des del s.XIV al XIX i que varen ser perfectament restaurades per Joan Alsius.

La boca d'aquest pou no tenia cap àmpit - l'actual és una còpia d'un pou gòtic d'una casa de Perpinyà -  i estava coberta per un paviment de  finals del segle XIX. Per això, que quan es va restaurar aquest pati l'any 1958 i va aparèixer la boca d'aquest pou, el fet va causar una gran sorpresa.

El pou, que tenia uns 17 m de fondària, estava totalment reomplert amb fragments de plats. Els plats que es trobaven més enlaire, prop de la boca, eren del s.XIX, mentre que els més profunds dataven del s.XVII. Sembla que aquests plats devien ser de l'hospital que hi havia a tocar la Pia Almoina. Quan els moribunds patien malalties infeccioses no es tornava a fer servir el seu plat i es llençava, en aquest cas al pou de la Pia Almoina. Aquests plats són ara una magnífica mostra de les ceràmiques de taula catalanes vidrades del s.XVII (Blaus Catalans), del s.XVIII i XIX (primeres porcellanes franceses, italianes o d'Alcora i terrissa tradicional de la Bisbal).

 Després d'aquesta acumulació de plats es va trobar una capa d'enderrocs (runes i fragments de les columnes de la galeria gòtica), caiguts arran del bombardeig sofert per la Pia Almoina el 28 de juny de 1655, a mans de les tropes de Felip IV, a les acaballes de la Guerra dels Segadors. A causa d'aquest bombardeig el pou va quedar, doncs, inservible, i es va reutilitzar com a abocador dels plats dels malalts de l'hospital.

Per sota de l'enderroc es varen recuperar diversos càntirs i  poals dels s. XIV i XVI, peces en ceràmica grisa o vidrada en verd melat, que devien caure al pou accidentalment quan estava en ús.

Aquest conjunt ceràmic s'exposa ara a la sala d´Història, i constitueix un punt de gran atractiu per a tots els interessats en la ceràmica catalana medieval i moderna.