La campanya d'aquest estiu de 2001 al poblat lacustre del neolític antic de La Draga (Banyoles), dirigides pel Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles i pel Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya, ha resultat tant o més espectacular   pel que fa a troballes d'eines de fusta o sobre materials orgànics com la de l'any 1998, la qual ja va marcar una fita que semblava difícil de superar. No ha estat així.

A la part subaquàtica del jaciment s'ha continuat explorant la platja neolítica i s'hi han documentat nous pals clavats que ens asseguren la presència d'una primera línia de cabanes arran de l'actual marge del passeig que separa les dues bandes del poblat neolític.
 
A la zona terrestre s'ha reprès l'excavació de l'any 2000, que va quedar inacabada, i s'han ampliat 25 m2 més en direcció nord, per tal d'anar completant el gran quadre de 10 per 10 m que es va iniciar l'any 1997. En aquesta zona, aquest estiu del 2001, hem pogut excavar altre cop l'interior de la gran cabana (10 per 5 m), localitzada l'any 1998, cosa que explica la gran quantitat de cordes, fetes de fibres vegetals, i d'eines o de mànecs de fusta d'objectes complexos que s'hi han recuperat.

 Aquesta mena d'objectes fets de fustes diverses o de matèries vegetals peribles (lianes, plantes aquàtiques, fibres internes de l'escorça d'arbres com el salze, roure o til.ler) es conserven a la Draga perquè el nivell arqueològic va quedar cobert per l'aigua des del mateix moment de l'abandonament del poblat neolític, ara fa 7000 anys.

D'aquest any 2001 caldria destacar la troballa de tres mànecs (d'entre 35-37 cm) intactes d'aixes (destrals de tall transversal), les quals anirien proveïdes de les corresponents fulles de pedra polida; d'una falc sencera, de 27 cm, sense la làmina de sílex; de quatre pals cavadors, en forma de punyal, d'entre 23 i 29 cm; de quatre pales cavadores amb bisell en un extrem i punta a l'altre, d'entre 60-87 cm; d'una possible fanga o rella d'arada, de punta cònica; de nombroses puntes i tiges de sageta;  de dos bastons amb punta; i de dos espàtules; a més de diversos mànecs incomplets, llistons, de varetes i planxes.   

Algunes d'aquestes peces (aixes, pals i pales cavadores, fanga o rella) eren totalment inèdites a la Draga. La seva situació a l'interior de la cabana fa pensar que hi estaven emmagatzemats o desats com a estris molt valuosos i que devien de quedar atrapats en el moment del seu ensorrament o incendi.