A les guies culturals de Banyoles dels anys 50 no hi faltava mai, a l'apartat dels museus i altres centres de conservació del patrimoni, la referència obligada a la col.lecció numismàtica de Can Butinyà.
 
Aquesta col.lecció, que el Sr. Martirià Butinyà i Oller havia anat reunint al llarg de la seva vida,  aplegava centenars de monedes de la comarca i de fora d'ella. La seva importància era   ben coneguda pels especialistes però, donat que es trobava en una casa particular, difícilment podia ser disfrutada per un públic ampli.

El Sr.Jaume Butinyà i Granés, fill de l'anterior, també va recuperar nombroses monedes de la comarca i de fora d'ella, però en aquest cas varen ser cedides unes i dipositades temporalment altres al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB).

El 18 de maig de 1995, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, es va inaugurar una vitrina-monetari a la zona de recepció dels visitants d'aquest MACB, on s'exposen les monedes trobades a la comarca del Pla de l'Estany des del s.III a.C. fins al s.XVII.
 
Moltes de les monedes seleccionades procedeixen de les aportacions del Sr. Jaume Butinyà i Granés, per la qual cosa el MACB va considerar adequat i just que aquest monetari fos un modest homenatge a la persona que l'havia fet, en bona part, possible. Així consta en un dels textos que conté la vitrina.   

El dissabte passat (16/1/1999) els seus quatre fills han volgut renovar al MACB el dipòsit de les monedes principals - les més antigues i de més valor històric - d'entre les que el seu pare hi havia deixat, cosa que els agraïm vivament.

En el futur proper, quan algun visitant del MACB contempli aquesta col.lecció numismàtica sabrà que el Sr.Jaume Butinyà i Granés va ser el seu impulsor decisiu, gràcies a la confiança posada en aquest museu. Així, d'alguna manera, finalment tothom podrà contemplar una col.lecció numismàtica - essencialment de Can Butinyà - a Banyoles.