La campanya d'excavació de 1987 a la vil.la romana de Vilauba (Camós) serà sempre especialment recordada per la magnífica descoberta de tres figures de bronze romanes, corresponents a una deessa Fortuna, un déu Lar i un déu Mercuri, possiblement fabricades a Itàlia durant el s. I dC. Aquests déus eren els més usuals a les vil.les romanes, on havien d'exercir la seva bona influència per tal que les collites (Fortuna) i els negocis (Mercuri) de la casa anessin bé, i també per procurar una bona entesa amb els avantpassats dels propietaris, representats pel déu Lar.  
Les estàtues, de 14, 13 i 11 cm d'altura respectivament, es varen trobar barrejades amb una massa de fusta, que potser era les restes del cofre que les contenia, en el terra d'una petita capella familiar de la fase antiga de la vil.la. Cadascuna d'elles estava acompanyada del seu pedestal, de forma cònica. També es va trobar un pedestal quadrangular i fragments de la cua i de l'unglot d'un cavall, també de bronze, que devia pertànyer a una altra figura que no s'ha pogut recuperar.
 Una vegada restaurades, per personal del mateix Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB), se'n varen realitzar unes còpies fidedignes en poliéster, per tal d'exposar-les a la sala del museu en mentre de fer servir els originals, que podien fer-se malbé per l'elevada humitat allà existent. Actualment aquestes còpies s'hi exposen dins d'una reproducció de cartró pedra de la capella que les contenia. La troballa d'aquestes figures, gairebé un larari o capella familiar complet, és excepcional en el conjunt de les vil.les romanes de Catalunya.
La seva troballa ha donat prestigi internacional a les excavacions de la vil.la romana de Vilauba, dirigides ara per Joaquim Tremoleda i Pere Castanyer. Durant els darrers anys, els originals d'aquestes figures han estat sol.licitats repetidament per a exposicions temporals sobre l'època romana a la Península Ibèrica, fetes a Madrid i Barcelona.Darrerament han estat de nou demanades en préstec per a una exposició sobre Hispania, que se celebrarà a Roma a finals de 1997. Es tracta, sens dubte, de les peces romanes més interessants i preuades del MACB.