Aquestes peces es troben a la vitrina nº 2 de la sala de Paleontologia del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB). Procedeixen de la Terrera de Cronellà del Terri i foren recuperades l’any 1950, previ avís dels treballadores de la terrera, per Erundino Sanz Sánchez, actual director d’aquest museu i bon coneixedor dels jaciments paleontològics de la comarca.
Es tracta de restes òssies força completes del crani i de les defenses d’un mastodont de l’Alvèrnia (Anancus arvernensis ), que daten de finals del Terciari (Pliocè Superior, entre 3-1,6 milions d’anys).
Les restes fòssils de mastodonts i també d’altres animals com el cavall de Stenon (Equus stenonis), el rinoceró de gran talla (Dicerorhinus megarhinus), cèrvids (Cervus sp) i bòvids primitius (Leptobos etruscus), han anat apareixent a la comarca entre les argiles i sorres vermelles de l’antiga plana fluvial de la zona sud de Pla del l’Estany (Sords, Cornellà del Terri, Costes de Mata).
Aquests animals devien morir allí i eren recoberts tot seguit per sediments d’origen fluvial. Són els fòssils de vertebrats més antics que es conserven al museu, molt anteriors a l’arribada de grups humans a la comarca.