Fins al mes de gener es pot visitar al Museu Arqueològic una exposició que pretén copsar la importància de l’arqueologia en aquest territori des que s’hi va començar a excavar al segle XIX. Era entre els anys 1866 i 1868 quan el farmacèutic banyolí Pere Alsius va visitar per primera vegada la cova de la Bora Gran de Serinyà, descoberta uns anys abans pel frare caputxí Josep Catà, que buscava indicis de l’home prehistòric. Un segle i mig després, el Pla de l’Estany s’ha consolidat com un dels territoris amb més patrimoni arqueològic de tot Catalunya.   
Entre els objectes que s’han escollit per a il·lustrar la història d’aquests 150 anys d’arqueologia, es troba un tors de terrissa fet a mà que procedeix de Mas Castell de Porqueres. Es tracta d’una figura masculina vestida amb túnica a la qual li manquen els braços, el cap i les extremitats inferiors. Malgrat la seva fragmentació, la peça és singular per tractar-se de les poques representacions humanes d’època antiga localitzades a la comarca.
Tot i que no s’ha fet un estudi acurat de la peça, es relaciona amb un ús religiós, com a ofrena votiva als déus. Aquesta tradició ja coneguda a la prehistòria, s’ha mantingut també en el món cristià fins fa pocs anys.
La peça té el número de museu MACB-333-118 i té unes dimensions de 12,5 x 10,5 cm. La seva troballa està envoltada d’història. Al 1870 Pere Alsius va recuperar materials ibèrics i romans a Mas Castell, entre els quals, la meitat de la figura que ens ocupa. Noranta-nou anys més tard, al 1967, Ramon Sarquella va localitzar l’altra meitat de la figura.
Aquestes informacions les coneixem pels documents associats a la peça i per a les mateixes sigles marcades a la part posterior del tors. A la banda esquerra podem llegir, en una etiqueta, Porqueras (Castell) 1 Alsius. Ens indica que és la meitat trobada per l’Alsius i que en un inventari consta com a la peça número 1. Però en aquesta mateixa meitat, trobem marcat amb tinta xina PA1 i 1870. Aquesta fa referència a una sigla del museu, relacionada amb un inventari de la col·lecció de Porqueres de l’Alsius, amb el número 1. A la banda dreta, trobem siglat Porqueres SP-14 R Sarquella 1967. Ens indica que procedeix de Porqueres, del Sector Porqueres número 14, localitzada per en Ramon Sarquella. Sembla que posteriorment, potser en el mateix any 1967, s’indiquen els anys de les troballes de les dues meitats. Algú es va preocupar doncs, de buscar l’any que Pere Alsius havia trobat el primer fragment.
Podem considerar doncs, que es tracta d’una peça que respira història. Per ser arqueològica però també per a ser localitzada, en part, pels pioners i, en part, pels que van contribuir a la persistència de les recerques.