La campanya d’aquest any a la Draga es va realitzar entre 27 de maig i 5 de juliol i va ser coordinada, com sempre, pel Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) amb la col·laboració de la Universitat Autònòma de Barcelona (UAB), del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), del Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) i de l’empresa Arqueolític. El finançament ha estat assumit per la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Economia i Competitivitat i l’Ajuntament de Banyoles.
La primera setmana, a finals de maig, es va dedicar a preparar la nova zona d’excavació, que es va obrir a continuació de la zona A, excavada durant les primeres campanyes de 1991-1995. Es va comptar amb l’ajuda de la brigada municipal de Banyoles, que va rebaixar amb una màquina excavadora els nivells de terres i enderrocs sobreposats al jaciment l’any 1990 durant la construcció del parc de la Draga. La idea és que, poc a poc, es puguin unir les zones A (zona sud) i B (part central, excavada entre 1997-2005 i 2010-2012) de l’àrea emergida del jaciment, per tal d’obtenir una visió estratigràfica de conjunt de tot aquest assentament neolític.
També es va obrir una nova zona a continuació de l’excavada entre 2010-2012 (sector B) per si de cas es calia treballar a les dues àrees a la vegada, donat que es comptava amb un equip d’unes 20 persones sobre el terreny. Finalment, només es va treballar nova zona A i en l’extracció dels pals de les cabanes de l’àrea excavada els tres darrers anys (2010-2012) al sector B.
La tres primeres setmanes de juny es va comptar amb la participació d’estudiants del Grau d’Arqueologia de la UAB, que hi realitzen el seu aprenentatge de camp al costat dels seus professors, que imparteixen també algunes classes teòriques i pràctiques a les instal·lacions del mateix Parc Neolític de La Draga. Les dues darreres setmanes (juny-juliol) varen acudir a La Draga arqueòlegs i estudiants d’arreu d’Espanya (Valladolid, Alcalà de Henares, Tenerife, Saragossa) i de França (París i Aix-en-Provence), alguns d’ells assidus al jaciment i altres novençans.  
L’avantatge d’excavar altre cop a la zona A és que es tracta d’una àrea força senzilla de treballar perquè allí el nivell freàtic perenne queda per sota de les capes arqueològiques i, per tant, no s’hi conserva cap resta de fusta (objectes o pals de les cabanes), al contrari del que passava al sector B. Així les coses, l’àrea  intervinguda va ser relativament gran (11x 8 m2) i gairebé es va acabar a falta de l’extracció de les possibles puntes dels pals de les cabanes que hi puguin restar a 60-70 cm de fondària, on el nivell freàtic les protegeix.
Potser, la troballa més interesant d’aquest any 2013 a la nova zona A, amés d’algun foc en cubeta, varen ser multitud de denes de collaret i de penjolls, fets de petxina marina i d’ossos d’animals. Alguns d’aquestes peces d’ornament personal es trobaven en procés de fabricació, la qual cosa ens fa pensar  que es devien d’elaborar segurament al mateix poblat neolític de La Draga. D’entre elles val la pena destacar les denes de collaret fetes de Columbella rustica, la ballaruga en català, una petxina marina molt coneguda en contextos del neolític antic al Mediterrani occidental, que ha aparegut darrerament amb insistència a La Draga.