El 18 d’octubre de 2011 es va presentar al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles (MACB) la tercera monografia sobre el poblat neolític de La Draga, amb una assistència de més de 100 persones, procedents del Congrés Internacional d’Arqueologia Experimental que se celebrava aleshores a Banyoles. Aquest volum estava dedicat a les troballes realitzades al jaciment entre els anys 2000-2005 i es tancava així aquesta etapa, que es va iniciar l’any 1990.

Després de la represa del projecte, ara noves institucions al costat del MACB, s’han dedicat dos anys (2008-2009) a prospeccionar el periple extern de l’Estany i els dos següents (2010-2011) a l’excavació d’una nova zona D al jaciment de La Draga, a la part emergida, al sud de l’anterior àrea B, ja excavada, a tocar el carril per a bicicletes. Es tracta d’una extensió de 48 m2, que s’han treballat durant un mes i mig cada any amb arqueòlegs contractats i estudiants d’arqueologia d’arreu d’Europa.

Aquestes noves campanyes, que continuaran encara aquest any 2012, han estat de molt d’interès per tal de perfilar els dos moments d’ocupació de La Draga al neolític antic Cardial: el més antic situat pel C-14 entre 5400-5100 aC i el més recent entre 5100-4900 aC. Ara sabem que La Draga va estar ocupada durant un període més llarg del que imaginàvem, d’entre 300-400 anys, potser amb algun moment intermedi d’abandonament entre les dues fases detectades. La fase antiga posseiria grans cabanes rectangulars, fetes amb troncs de roure, alçades una mica sobre la platja de creta lacustre per evitar inundacions i amb petits focs domèstics a l’interior de les cases. La fase més recent tindria cabanes petites ovalades sobre enllosats o empedrats i espais amb grans focs externs, comunitaris, al costat de rases per a residus alimentaris.

Les troballes en aquesta nova zona D han seguit la pauta de les excavacions anteriort: molta fauna i vegetals, eines de sílex tallat, estris  de pedra polida i d’os, atuells ceràmics a mà, decorats amb una curculla, objectes d’ornament i pedres de molí. Val la pena destacar que l’any 2011 s’hi ha recuperat una pala llarga de roure, segurament un rem en realitat, una peça inèdita a La Draga.