Aquest any 2010 s’han reprès les campanyes d’excavació al jaciment neolític de La Draga (Banyoles), que estaven interrompudes des de l’any 2005. En realitat, però el nou projecte de recerca sobre La Draga ja va començar l’any 2008 i durarà fins al 2013. Els dos primers anys 2008-2009 van ser destinats a una prospecció sistemàtica de les vores de l’Estany, amb una sonda pneumàtica cilíndrica, que s’enfonsava i aixecava amb un gat hidràulic. D’aquesta manera es va poder detectar la presència d’almenys dos possibles assentaments neolítics a la vora oest de l’Estany.

Un d’aquests jaciments (sondeig 96) es troba al Pla de Can Morgat i s’ha pogut datar per C-14 entre el 4230-4190 abans de Crist, és a dir, en un neolític mitjà inicial, mil anys després de l’ocupació de La Draga. L’altre possible jaciment (sondeig 76) es troba al sud de La Cuaranya i s’ha pogut datar per C-14 entre el 3510-3350 abans de Crist, és a dir, en un neolític mijà ple. D’aquests dos moments prehistòrics en teníem molt poques dades al Pla de l’Estany, per la qual cosa aquests indicis d’assentaments neolítics de la vora oest de l’Estany són especialment interessants.

A més a més, el fragment de fusta còncava, extreta a 18 m de fondària de la Punta Freixenet, també l’any 2009, en el curs d’un estudi biològic encarregat pel Consorci de l’Estany,  s’ha pogut igualment datar per C-14 entre 1395-1319 anys abans de Crist. Aquesta datació ens confirma la pertinença prehistòrica d’aquest fragment de fusta, potser una resta de piragua, en una fase tardana de l’edat del bronze, però anterior al bronze final. Aquest moment prehistòric només el coneixíem al Pla de l’Estany a través dels aixovars funeraris de les coves de Serinyà i Martís, però en cap troballa a l’aire lliure. Ara podem estar segurs que a la vora de l’Estany hi va haver un poblament continuat des del neolític antic (La Draga) fins a l’edat del bronze, amb diversos assentaments a les vores est i oest.

Els tres anys següents, 2010-2012, se centraran altre cop en el poblat neolític de La Draga, on ara mateix ja s’hi realitza una nova campanya arqueològica, que va començar a finals de setembre i durarà fins a inicis de novembre. Més endavant ja n’explicarem els resultats. L’any 2013 es dedicarà a l’estudi del resultats i a la seva publicació científica.