A principis d’agost d’aquest any passat 2009 es va localitzar un molí giratori complet de pedra calcària entre la runa d’una part de l’antiga fàbrica de Can Rabassa, que s’estava enderrocant per iniciativa de l’Ajuntament de Banyoles. Aquesta dependència es trobava darrere del monestir de St. Esteve, a tocar l’actual Cooperativa Agrícola, i sobre el rec de Ca n’Hort, que li servia de força motriu per a les seves màquines.

Sembla ser que aquesta part enderrocada corresponia  a les dependències on hi havia hagut un molí bataner,  que estovava draps per fer-ne paper amb un braç mogut per un salt d’aigua del rec de Ca n’Hort o riera Vella. De fet, en aquest indret la família Rabassa hi havia tingut des del segle XVI fins al 1857, que tanca definitivament,  un molí,  tot primer fariner i després draper o bataner.  Pert tant, la troballa d’aquest petit molí de pedra no era una cosa estranya dins del  context de què estem parlant.

La peça, que ara és el número MACB-829 amb data d’ingrés del 10/8/2009, del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, està formada per un bassi de pedra calcària amb una mola troncocònica al mig, perforada verticalment, lloc per on devia d'anar accionada per un braç de fusta, mogut segurament gràcies a la força de l'aigua del rec de Ca n'Hort. El bassi, buidat i de forma circular,  fa 80 cm de diàmetre i la mola troncocònica 40 cm d’alçada. Du un estret conducte de ferro en un  costat de la seva base, que devia servir per conduir la mescla líquida que s’hi produïa cap a l’exterior, on es recollia.

No hem esbrinat encara la funció real d’aquesta màquina, però pensem que ha d’estar en relació a les tasques pròpìes de l’antic molí draper que existia en aquesta fàbrica de Can Rabassa fins a finals del segle XIX.  Es tracta, doncs, d’una peça molt interessant per a l’estudi de l’arqueologia industrial de la Banyoles moderna (XVIII-XIX).