A principis de febrer ja estarà a punt la reforma de la sala d’Història del Museu Arqueològic Comarcal (MACB), que completarà aquesta darrera posta al dia de les sales que es va iniciar l’any 2005. Tot primer, es varen arranjar les de Prehistòria i després la de Paleontologia, mentre que vàrem deixar la d’Història per al final perquè era la més complexa de totes.

Els treballs a la sales de Prehistòria, acabats el 2005, varen consistir en canviar alguns continguts explicatius i en reformar, en el possible, el suport museogràfic de plafons externs, de caràcter general (prehistòria europea), i els de l’interior de les vitrines, que tenen amb una temàtica molt més concreta, donat que parlen de les troballes fetes al Pla de l’Estany.

La reforma de la sala de Paleontologia de l’any 2006 va ser la més senzilla. Simplement, es varen repintar les vitrines i les mampares de fusta, alhora que es canviava la informació dels plafons externs, que ens parlen de les troballes paleontològiques de la comarca entre 3,5 i 1,3 milions d’anys abans d’ara.

En canvi, l’actuació a la sala d’Història, que ara estem acabant, ha estat força més dificultosa a causa de la varietat de temes que s’hi expliquen (el món ibèric, el romà-visigot i l’edat mitjana i moderna) i el poc espai de què es disposava. Aquí, ha calgut ampliar els continguts per encabir-hi una primera pinzellada del món medieval-modern de la ciutat i comarca, alhora que es  canviaven o adequaven els plafons externs per explicar aquests 3 grans àmbits temporals. També s’han introduït nous objectes, com els del forns romans d’Ermedàs,  i se n’han retirat d’altres que eren redundants.

De totes maneres, els canvis més evidents són a les vitrines antigues que s’han reformat completament. S’han pintat de nou amb tons de color diferents per a cada àmbit o subàmbit explicatiu, alhora que tota la il·luminació s’ha passat de fluorescents a leds, cosa que serveix per remarcar els objectes i reduir les despeses d’electricitat. Amb el final d’aquesta petita reforma museogràfica, el MACB disposarà d’unes sales amb la informació posada al dia i més aptes per a la visita, especialment l’escolar, que hi trobarà un relat històric de la comarca des de fa 3,5 milions d’anys fins a l’època moderna.