El passat dimarts 14 d’octubre s’ha inaugurat una exposició al Museu Darder sobre els grups humans del neolític a Catalunya (6.000-2.200 aC), produïda per “La Caixa” i comissionada per Lluís Batista.  Es tracta d’una exposició que, entre altres jaciments, utilitza els coneixements extrets al poblat neolític  de la Draga (Banyoles), per imaginar com eren els primers agricultors i ramaders sedentaris de Catalunya, de quins aliments vegetals de animals s’alimentaven i quines eines, amb mànecs de fusta, feien servir.

L’exposició comença amb una ràpida visió del darrers caçadors-recol·lectors el mesolític (9.000-6.000 aC), per destacar tot seguit les pintures rupestres llevantines i esquemàtiques, que s’escampen per la vora del Mediterrani, entre el sud de Catalunya i Andalusia.

S’aborden aleshores els llocs d’habitació (La Draga, Ca n’Isach a Palau-saverdera), d’enterrament (cova col·lectiva de l’Avellaner a Cogolls, Les Planes d’Hostoles; sepulcres de fossa individuals del Vallès, tombes megalítiques de la Catalunya Vella), i les mines de variscita de Can Tintorer a Gavà, en una panoràmica que abraça tot el país i l’evolució cultural que es produeix al llarg de 4 mil·lennis.

Dins del discurs de l’exposició hi destaca la presentació que fa, amb figures a escala natural, dels animals domèstics neolítics (vaques, ovelles, cabres i porcs) i els primers cereals (blat i ordi)  o llegums (faves, pèsols, llenties) que es consumien, tots ells trobats a La Draga. Igualment, són interessants les reproduccions de les eines neolítiques de sílex o pedra polida i les escenografies, a escala natural, d’algunes activitats, que ens acosten als treballs quotidians d’aquestes primeres comunitats sedentàries   

Es tracta, en definitiva d’una bona exposició sobre aquesta etapa de la prehistòria, bastant mal coneguda, però que va posar les bases de totes les grans cultures posteriors el Mediterrani i a l’Europa central i del nord. En relació a Banyoles, val la pena destacar que bona part dels jaciments que aporten les informacions més fidedignes, com per exemple  La Draga,  són del Pla de l’Estany i altres han estat excavats i estudiats per personal del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.