Una de les peces més interessants de les excavacions antigues de Josep M. Corominas a la cova de l’Arbreda (Serinyà) és un percussor, fet sobre banya de ren, que fa 17 cm de llarg per 6,2 cm d’amplada i 2,6 cm de diàmetre. És a la vitrina 11 de la sala de paleolític del Museu Arqueològic Comarcal  de Banyoles.

Va ser trobat durant les campanyes de 1972-1973 al vestíbul de la cova de l’Arbreda, actualment dins del Parc de les Coves de Serinyà,  en el nivell solutrià,  de mitjan del paleolític superior, és a dir que es pot datar entre els anys 18.000-15.000 aC. A la corona basal de la banya s’hi observen signes evidents de la seva tasca de percussió.

Els percussors servien per tallar els nuclis de sílex fins a formar-ne útils diversos, des de puntes de sageta fins a ganivets, raspadors, perforadors o burins. Durant el solutrià era habitual calentar els nuclis de sílex per tal que fos més fàcil tallar-los. Aquesta tècnica facilitava l’ús de percussors més tous que el sílex, com l’os o la banya, els quals permetien una talla més acurada per percussió indirecta. En aquesta època també es feia servir la talla per pressió, en especial per als retocs plans bifacials que cobrien la superfície de la peça.

Cal recordar que la cultura solutriana, a cavall entre el sud de França i el nord d’Espanya, és potser la que té una extensió menor de totes les del paleolític superior europeu, però, en canvi, és la més característica i més fàcilment identificable. Les seves magnífiques puntes de sageta llanceolades, en forma de fulla de llorer o de salze, primes i retocades per les dues cares, representen el punt culminant de la talla de la pedra.

La presència d’un percussor  al solutrià de l’Arbreda, fet sobre banya de ren, ens dóna també altres informacions, a més de les purament tecnològiques. En efecte, el ren és un bon indicador d’un clima àrtic i ens recorda que les condicions climàtiques, durant la segona meitat de la darrera glaciació de Würm, devien de ser especialment dures per en aquests  primers homes sàpiens que poblaven Europa occidental.