Un ja llunyà 1963, el recordat Erundino Sanz, en una de les seves excursions de recerca geològica i arqueològica per la comarca, va  recollir  abundant ceràmica  romana en un camp del paratge d’Ermedàs, dins del municipi de Cornellà del Terri. Entre altres hi havia un fragment d’un motlle de ceràmica de taula romana decorada (sigil.lata hispànica), cosa que delatava la presència d’un antic forn romà en aquella zona.

 

Anys després, el 1982, l’equip que treballava aleshores a Vilauba, encapçalat per Josep M.Nolla i Simon Keay, va realitzar-hi unes prospeccions geofísiques i arqueològiques que varen descobrir la graella d’un gran forn romà i abundant material ceràmic de finals del segle I i principi del II de la nostra era.

 

Darrerament, a partir de 1999 i fins aquest darrer estiu, un altre equip de Vilauba, ara dirigit per Joaquim Tremoleda, Pere Castanyer i Iolanda Puigdevall, hi ha reprès els treballs amb la intenció d’excavar totalment aquesta important factoria romana. Les troballes d’aquests darrers anys han estat espectaculars. S’ha localitzat una gran rasa que dóna entrada a quatre forns, dos de molts grans i altres dos de mitjans, tots molt ben conservats. Un altre forn mitjà i un de petit han estat identificats també al mateix camp.

 

Aquests forns romans estan excavats dins de l’argila local, formant una gran cavitat ovalada on es posava la llenya. Fent servir columnes o arcs se sostenia una graella d’argila cuita amb forats, sobre la qual s’hi posaven els vasos de terrissa que s’havien de coure. Sobre seu encara hi havia una volta de tovot que es feia malbé en cada fornada i calia refer totalment per a la següent tongada.

 

A Ermedàs es fabricava una mica de tot: material de construcció (teules, rajols), àmfores i grans recipients per a l’oli (dolia), vaixella comuna i de taula (sigil.lata hispànica). Es tractava d’una gran empresa dirigida pel fabricant Ateius,  els productes de la qual fornien les vil.les romanes de la comarca i arribaven fins a la costa.