A les vitrines del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles s'hi exhibeixen diversos instruments musicals d'èpoques molt antigues, que van des de la prehistòria fins al món romà-visigot, els quals normalment no criden gaire l'atenció, malgrat el seu indubtable interès. 

 

Com a francament curiós cal citar d'entrada el possible xiulet o reclam prehistòric (43 mm) de la cova d'en Pau (Serinyà), d'època Gravetiana (paleolític superior, 25.000 a.C.), fet sobre el cúbit  d'una gralla, que s'exposa a la sala de paleolític.

 

Un altre xiulet o reclam (33 mm), fet sobre una falange de cèrvid, ha estat recuperat al poblat neolític de la Draga (Banyoles), amb una cronologia pròxima al 5200 a.C.Entesos en instruments antics de música ens han comentat que la closca sencera d'una tortuga d'Estany, trobada l'any 1998 al mateix jaciment, l'interior de la qual havia estat llimat i aplanat artificialment, podria ser la caixa de ressonància d'una lira prehistòrica, proveïda amb cordes fetes amb budells d'animals. 

 

El jaciment ibèric i romà del Mas Castell de Porqueres ha proporcionat una tub d'os (40 mm), decorat amb estries circulars i amb un extrem escanyat, que alguns han volgut veure com a una embocadura de flauta d'època romana (s.I d.C.). En tot cas sí que tenim constància d'una flauta romana múltiple (de 3-4 tubs), representada en una pintura mural de la vil.la de Vilauba (Camós). Està sostinguda entre les cames i les mans d'una figura humana, pintada en vermell, procedent d'una cambra del s.III d.C.  

 

Potser però els instruments musicals arqueològics més interessants del museu són els dos címbals o platerets, recuperats en la tomba tardo-romana del Mirador (s.IV-V d.C.), excavada l'any 1975. Es tracta de dos discos de bronze, amb una perforació central cadascun per on passaria un pal polit. Les dues peces es posaven una contra l'altra, amb la part còncava en contacte, de tal manera que en bellugar amunt i avall el pal sonaven. Es tracta d'unes peces de gran valor històric i força rares.