Durant el mes de juliol s’ha dut a terme una nova campanya d’excavacions arqueològiques al poblat neolític de la Draga. Arqueòlegs i estudiants de grau de diferents universitats,  sobretot procedents de la UAB, han realitzat una intervenció en la qual s’hi han extret més de 150 pilars de fusta enclavats que sustentaven les cabanes. Aquestes restes permeten estudiar i analitzar com s’organitzava aquest poblat prehistòric que es va establir a la vora de l’estany ara fa uns 7.300 anys.

Des de l’any 1990 s’hi ha realitzat intervencions de forma gairebé ininterrompuda i aquesta constància ha permès obtenir molta informació i un gran nombre d’objectes i restes arqueològiques. Aquests objectes estan fets principalment de fusta, de vegetals, de ceràmica, de pedra, d’os i de banya.

Entre els objectes d’os, és singular una cullera que es va descobrir durant les excavacions del 1998. Aquesta té el número de registre de museu MACB-983-3 i fa 155 mm de llargada, l’ample de la cullera en fa 33 mm. Aquesta està feta sobre un os llarg, d’un gran remugant com podria ser un bou. S’aprofità la forma del canal medul·lar de l’os, es treballà, i s’enfonsà per tal d’accentuar-ne la cavitat i obtenir així la forma de la cullera. Es creu que estava destinada al consum alimentari com també ho eren altres culleres de fusta de mesura més gran que també s’han trobat al jaciment. La cullera és un element identificador de les poblacions cardials occidentals, en les quals s’inscriuen aquests pagesos neolítics de la Draga.

Aquesta cullera, en els darrers dos anys, ha viatjat a Barcelona, al Museu d’Arqueologia de Barcelona, juntament amb altres objectes procedents de les coves prehistòriques de Serinyà, ja que forma part dels objectes de l’exposició El geni culinari. Innovacions que marquen la nostra cuina que es pot visitar, aquests dies i fins al 24 de setembre, al Museu d’Arqueologia de Girona.

Una mostra de tots aquests objectes, uns de 250 exemplars aproximadament, es podran veure per primera vegada a l’exposició La revolució neolítica. La Draga el poblat dels prodigis.  Una exposició dedicada al jaciment de la Draga, que tindrà lloc al Museu d’Arqueologia de Catalunya, i que es podrà visitar a partir del 28 de setembre.