El neolític antic de Catalunya es correspon amb el desenvolupament de la cultura cardial (5500-5000 aC), anomenada així per la petxina (Cardium edule) amb què decoraven els seus vasos ceràmics. Cap al final d’aquesta cultura, a la fase epicardial (5000-4500 aC) s’acostuma a enterrar els morts en espais sepulcrals, situats al fons de coves, que normalment no són aptes per a viure-hi. Aquest és el cas de la cova de Mariver (Martís, Esponellà) d’on procedeix aquest vas globular amb coll, una ofrena mortuòria.

 

La cova es troba prop del veïnat de Martís, al terme d’Esponellà, al costat d’una masia anomenada Casa Nova d’en Moner. La cova es troba a la terrassa travertínica de Banyoles i reomplerta amb sediments del Clot d’Espolla durant el Quaternari Inferior. L’entrada és estreta, fa 80 cm d’alçada per 1 metre d’ample i dóna accés a diferents corredors i cambres en una llargada de més de 25 metres. La cova va ser descoberta per J. M. Verdura al 1952 i va ser excavada per J. M. Corominas (Comissari Local d’Excavacions Arqueològiques) entre 1952 i 1953.

 

Entre les materials recuperats, tots ells dipositats al Museu Arqueològic de Banyoles  amb el numero d’inventari 336, es troben diferents vasos i fragments ceràmics, indústria lítica, fauna i ossos humans. El vas en qüestió, va ser estudiat per Josep Tarrús a finals dels anys 70. El vas, que va ser fet a mà i fa 18 cm d’alçada i un diàmetre de boca de 12 cm, presenta forma globular amb coll curt i la seva vora és exvasada amb el llavi arrodonit. A la vora hi trobem impressions fetes amb espàtula. La nansa és de secció ovalada amb dos cordons impresos amb espàtula o petxina. La seva superfície és de color marró fosc amb un acabat molt ben polit.

 

A partir de les reses humanes conservades al museu, es determina que gairebé fins a 10 individus es van enterrar a la cova. Aquest número d’enterraments, però, és relatiu ja que la cova va ser espoliada en diferents ocasions i això ha suposat la pèrdua de materials insubstituïbles que al mateix temps, poden haver alterat el discurs interpretatiu de la cova.