El ganivet de ferro amb mànec de banya té el número d’inventari de museu MACB 880-9 i procedeix d’una sitja del poblat ibèric de Mas Castell de Porqueres. Aquesta fossa forma part d’un camp de sitges relacionades amb el poblat que es va excavar el 1965. En total se n’excavaren 13 però es tracta d’una mostra d’un extens camp de sitges on els ibers hi preservaven els seus productes agrícoles, especialment els cereals, que formaven la base de la seva dieta alimentària.

El poblat es localitza sobre un turó a la banda occidental de l’estany de Banyoles, al costat de l’església de Porqueres. El jaciment es coneix d’antic i s’hi han realitzat diverses campanyes d’excavació però de forma parcial i fragmentada, per això el coneixement que en tenim és limitat. Sabem però que a la part alta del turó s’hi ubicava l’hàbitat ibèric dels s. V-II aC i que l’ocupació es manté, ja que s’hi ha trobat una necròpolis tardoromana i una basílica paleocristiana. El jaciment no és visitable, ja que es troba dins una propietat privada.

En època ibèrica es generalitza la metal·lúrgia del ferro, amb uns avantatges tècnics i de més fàcil obtenció que del bronze. Es relaciona amb un artesanat especialitzat en la fabricació d’eines i utensilis per a les diferents tasques agrícoles, ramaderes o altres d’ús quotidià, així com per a armes de guerra. L’ús del ferro va suposar una transformació de la vida material de la societat ibèrica i un triomf gradual de l’agricultura respecte a la caça, la pesca i la recol·lecció.

La major part d’objectes de ferro de Mas Castell aparegueren en els farcits de les sitges, obliterades al II aC. Entre els objectes destaquen els relacionats amb l’armament i l’agricultura: dues puntes de llances, una pica de javelina, una punta de fanga, una destral de dues fulles, aixades i càvecs, tallants, ganivets i fragments de serra.

El ganivet presenta la fulla de ferro, aquesta fa 110 mm de llarg i 17 mm d’ample. Es trobava emmanegada a través de dos reblons que la subjectaven al mànec tubular fabricat a partir d’una banya animal, de 80 mm de llarg i 30 mm d’ample. La funció del ganivet és plural perquè podia servir per a fins domèstics, agrícoles o defensius, fos en confrontacions o com a aixovar d’un guerrer.

Aquesta peça es podrà veure ben aviat en 3D, en format online, gràcies al projecte Patrimoni Arqueològic 3D que impulsa el Museu d’Arqueologia de Catalunya a través d’Arqueoxarxa, la Xarxa de Museus Arqueològics de Catalunya, de la qual el Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles en forma part.