Es consideren arbres monumentals els exemplars que, per les mesures excepcionals dins de la seva espècie o per la seva edat, historia o particularitat científica, siguin mereixedors de mesures de protecció.

Catalunya és un país amb una superfície forestal considerable. Més de la meitat del seu territori, uns 19.000 km2, és ocupada per més d'un centenar d'espècies diferents d'arbres. Entre ells hi ha alguns exemplars que destaquen de la resta: es tracta d'arbres que per un motiu o un altre han cridat l'atenció. Molts d'aquests arbres han estat fins i tot batejats i hom els coneix amb un nom propi: són els arbres monumentals. A l’entorn de l’estany no tenim arbres monumentals catalogats oficialment, tot i que hi ha diversos arbres que han estat recollits com a arbres d’interès local o comarcal.
 
Bàsicament, aquests arbres es caracteritzen per les seves grans dimensions, bellesa o edat considerable i sovint per les tres coses alhora. Alguns han estat testimoni de fets històrics rellevants o bé són protagonistes de llegendes i tradicions. D'altres estan associats a personatges famosos com poetes, bandolers, etc. N'hi ha, però, que assoleixen una nova dimensió més enllà de la condició vegetal i esdevenen símbols. D'una manera o una altra tots ells formen part del nostre patrimoni natural, cultural i històric i com a tals són mereixedors de protecció.
 
La Generalitat de Catalunya, ha regulat legalment diferents figures de protecció per a aquesta mena d'arbres: arbres monumentals, (Decret 214/1987 de declaració d'arbres monumentals) arbres d'interès comarcal i arbres d'interès local (Decret 47/1988 sobre la declaració d'arbres d’interès Comarcal i Local). A nivell local del Pla de l’Estany és recomanable la lectura del llibre Arbres monumentals: 161 plantes d'anomenada del Pla de l'Estany realitzat per Ernest Costa, Joan Pontacq i Jordi Porxas editat per El Brau de Figueres, 1995.
Arbres monumentals del Pla de l’Estany

Municipi

Nom 

Nom científic

Fontcoberta 

Alzina de l'Omeda (foto)

Quercus ilex subsp. ilex 

Fontcoberta 

Alzina de Puig sa Guàrdia 

Quercus ilex subsp. ilex 

St.Miquel de Campmajor 

Castanyer del Pla de Sant Nicolau 

Castanea sativa 

Vilademuls 

Alzina de la Casa Nova de Vilafreser 

Quercus ilex subsp. ilex 


Arbres d'interès Comarcal i Local - Pla de l'Estany

Municipi

Nom 

Nom científic

Banyoles

Salze Blanc de la Draga

Salix alba

 

Roure Gros del Bosc dels Casalots

Quercus humilis

 

Xiprer Gros de Can Quim del Rec

Cupressus macrocarp

 

Roure d'en Teixidor del Terme

Quercus humilis

 

Roure del Cavall

Quercus humilis

 

Pollancre del Rec de Guèmol

Populus nigra

Fontcoberta

Pi Gros d'en Famada

Pinus pinea

 

Llorer de l'Església

Laurus nobilis