Organització i funcionament

Els investigadors que ho desitgin poden accedir (havent enviat prèviament una sol·licitud al correu de contacte: macb@ajbanyoles.org) als continguts del Museu, consistents en la col·lecció de materials, l’arxiu històric, el fons gràfic i la biblioteca especialitzada. En el moment d’arribar hauran d’omplir un formulari on s’especifiqui, entre altres qüestions, el motiu de la consulta.

 

Tota la documentació i les publicacions del Museu Arqueològic estan exclosos de préstec.