Del 16 de gener al 28 de març de 2016

Lloc: Sala d’Exposicions temporals del Museu Darder

L’exposició està formada per mòduls amb continguts matemàtics que representen petits reptes o aspectes sorprenents de les matemàtiques i les seves aplicacions, dels quals destaquen:
- geometria (dissecció de polígons, Pitàgores, construcció de políedres, visualització de simetries).
- càlcul (jocs numèrics, fraccions, etc).
- estadística (atzar i regularitat, generació de mostres, inferència, etc).
- altres com ara estratègia, combinatòria, corbes singulars, il·lusions òptiques, paradoxes, etc.
Els objectius són fomentar l’interès per les matemàtiques d’una forma lúdica i manipulativa i fomentar l’observació i l’interès pels elements matemàtics de l’entorn.
Es faràn visites escolars i activitats complementàries.

Organitzen: Associació mmaca (Museu de MAtemàtiques de Catalunya, Astrobanyoles, Museu Darder de Banyoles, Ajuntament de Banyoles, Consorci de l’Estany.


Amb el suport de: Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

Inauguració 15 de gener a les 19:30 h

Si heu visitat l’exposició i us interessa més informació d’algun dels mòduls, podeu descarregar-vos-la aquí