Monestir de Sant Esteve

Equipament lliure de barreres arquitectòniques. 

Consulteu al Museu Arqueològic de Banyoles:
Tel. 972 57 23 61
macb@ajbanyoles.org