18 i 19 d’octubre
Sala Annexa - Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles

La Draga és l’únic jaciment neolític de la Península Ibèrica on s’han pogut recuperar intactes els mànecs de fusta d’eines inèdites en el registre arqueològic peninsular com l’arc, la javelina, o els pals cavadors entre d’altres. També s’hi han trobat fragments de vasos de fusta, de cistells i cordes vegetals,  així com nombrosos objectes d’ornament personal.
En motiu de la celebració a Banyoles del 3er Congrés Internacional d’Arqueologia Experimental aquestes peces, que per la seva fragilitat no s’ha exposat mai al públic, es podran visitar excepcionalment durant dos dies.

Horaris:
Dimarts: de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i de 2/4 de 6  a  2/4 de 8
Dimecres: de 2/4 d’11 a 2/4 de 2 i  de 4  a  2/4 de 7