Pràctiques funeràries a la Catalunya prehistòrica.

“La  fi  és  el  principi”  és  una exposició itinerant produïda per Arqueoxarxa que, per primera vegada presenta una síntesi de les pràctiques funeràries a la prehistòria, a partir de la mostra de més de 300 objectes de 20 museus catalans, entre els quals objectes de la col·lecció del Museu Arqueològic de Banyoles. Aquesta exposició vol ser una via d’aproximació al nostre passat a través de la rica cultura material que ha perviscut de la prehistòria a Catalunya: l’arqueologia de la mort.

El  món  de  la  mort  ha  servit  per  definir,  i  encara  ara  defineix,  algunes  de  les  cultures  principals  de la prehistòria del nostre país i, per tant, és clau per al seu estudi.  Les pràctiques funeràries tenen un interès per sí mateixes, però també perquè són un mirall del món del vius i per tant reflecteixen temes tan diversos com el canvi cultural, la relació dels nostres avantpassat amb el seu entorn, els contactes i intercanvis, les creences i el món simbòlic... I a través del passat, el coneixement de la nostra cultura en el present.

Inauguració de l’exposició el divendres 13 de gener a les 19:30h

Es faran activitats paral·leles.
 
Oganitza: MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA-ARQUEOXARXA, GENERALTAT DE CATALUNYA, MUSEUS DE BANYOLES, AJUNTAMENT DE BANYOLES   

Amb el suport de:
DIPUTACIÓ DE GIRONA