El Museu i les seves extensions

La Pia Almoina: un palau gòtic convertit en museu

Quan es varen començar a dur peces a l’edifici de la Pia Almoina, entre els anys 1931-1933, feia poc, des de l’any 1928, que havia deixar de ser la seu de l’Ajuntament de Banyoles. En canvi, el mateix any 1928, s’hi va instal·lar l’Escola d’Arts i Oficis, que hi va restar fins a finals dels anys 50 del segle XX.

Des de l’any 1943, amb la represa del museu, aquest compartirà espais amb el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles (CECB) i l’Arxiu Històric Comarcal de Banyoles (AHCB), fins al trasllat d’aquest darrer al nou Arxiu del Pla de l’Estany, l’any 2006, situat sobre el claustre del monestir de St. Esteve de Banyoles. El CECB continua ocupant espais de la Pia Almoina, però el nou projecte museològic del MACB de l’any 2006, preveu que tot l’edifici es destini únicament a les dependències del museu.

Entre els anys 1976-1980 el MACB va créixer per l’est o dreta amb un nou edifici medieval, Can Fornells, cosa que va permetre disposar de la futura sala de Paleontologia i de la zona d’acolliment del museu. A la vegada es varen arranjar les sales del costat frontal o nord de la Pia Almoina, que havien d’acollir les sales de Prehistòria i també es va refer tot el seu segon pis, per tal que s’hi poguessin muntar una sala per als investigadors, un magatzem, una sala de restauració, que posteriorment s’ha utilitzat com a despatx dels tècnics del museu, i uns lavabos.

També es va remodelar la zona dreta de la Pia Almoina, escapçada des de l’eixamplament del carrer del mateix nom l’any 1940, cosa que va suposar l’ampliació de la sala JM. Corominas i de la sala d’Història cap a aquesta banda dreta. Les pintures gòtiques, del segle XIV, d’aquesta darrera sala varen ser restaurades l’any 1992.

Anys després, entre 1998-2004, es varen restaurar els edificis medievals i moderns de Can Paulí i Can Xueta, a l’esquerra o oest de la Pia Almoina. En aquests darrers edificis hi ha actualment una sala polivalent a la planta baixa de Can Paulí (exposicions temporals i tallers escolars), mentre que la resta serveix, de moment, com a magatzems.

El palau gòtic Pia Almoina es va construir a inicis del s.XIV, a partir de la unió de dues cases romàniques, que a finals del segle XIII ja acollien les primeres reunions dels prohoms municipals. Aquest espai es va reformar amb una gran pati intern, que inclou una escala de pedra, que puja fins al primer pis, on hi ha la galeria gòtica i, a la dreta, la sala el Consell de la Vila, que posseeix uns pintures gòtiques de gran interès.

Actualment, el MACB disposa d’un vestíbul museïtzat amb elements medievals de Banyoles i comarca; d’un pati i una galeria gòtica, oberts al públic i que inclouen uns lavabos; d’una zona d’acolliment per al visitant; de tres sales d’exposició permanent (Paleontologia, Prehistòria i Història); d’una sala d’investigadors; d’uns magatzems; i d’uns despatxos i una sala de reunions per al personal del museu. Els tallers escolars i les exposicions temporals es poden ara realitzar en un petit espai en planta baixa, habilitat a l’edifici contigu, per l’esquerra, de Can Paulí.