El Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà

Les coves paleolítiques de Serinyà

Les coves paleolítiques de Serinyà La descoberta de les coves de Serinyà com a lloc d’habitació estacional i d’enterrament dels grups humans paleolítics es remunta a finals del segle XIX. Va ser Pere Alsius i Torrent, farmacèutic i erudit de Banyoles, qui va iniciar la recerca amb l’excavació, pionera a Catalunya, de la cova de la Bora Gran d’en Carreras. Aquesta cova és a la vora del Ser i que queda fora del conjunt tancat del paratge del Reclau, una mica més al sud, on hi ha el grup de coves que integren el Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà. L’ocupació humana, que s’hi va descobrir, corresponia a la cultura Magdaleniana, la darrera dels sàpiens del paleolític superior (entre el 15.000-9.000 aC).

Més endavant, Josep M. Corominas i Planellas, metge de Banyoles i investigador de la prehistòria del Pla de l’Estany, va reprendre la recerca. Tot primer, l’any 1933, va reexcavar la mateixa cova de la Bora Gran d’en Carreras i entre 1943-1973 es va dedicar a excavar i estudiar les coves del paratge del Reclau. Algunes d’aquestes, com la del Reclau Viver, d’en Pau, Mollet-I o l’Arbreda, són peces clau per als estudis sobre el paleolític mitjà i superior de la Península Ibèrica. Des de l’any 1975, primer l’antic Servei d’Arqueologia de la Diputació de Girona i després la Universitat de Girona han reprès la recerca amb molt bons resultats.
 

El paleolític mitjà: els preneandertals i neandertals

La primera ocupació humana de les coves del paratge del Reclau correspon a grups preneandertals o heidelbergensis que varen freqüentar la cova de Mollet-I ara fa uns 250.000 anys. Aquesta cova era un cau de carnívors (hienes o óssos) que hi deixaven les restes de les seves preses. Sembla que els homínids d’aquest moment aprofitaven aquestes restes de carn, quan no hi eren les carnívors, i les tallaven amb ascles de quars. L’etapa següent, la dels veritables homes de Neandertal, entre 80.000-35.000 aC , està ben documentada a la cova de l’Arbreda, l’Arbreda-II I també Mollet-I. Ara els grups humans ja cacen ells mateixos els grans herbívors de l’època ( toros salvatges i bisons, cavalls, cérvols i mamuts). També aprofitaven els óssos de les cavernes (molt joves o molt vells) que trobaven morts a les coves, quan els s’hi instal·laven durant els mesos de primavera i estiu. Les seves eines, encara de roques locals (quarsita, quars), inclouen des de rierencs tallats fins a rascadores i puntes per a la cacera.
 

El paleolític superior: els sàpiens

La nostra mateixa espècie, els sàpiens, va ocupar la majoria de les coves de Serinyà, tant les del paratge del Reclau, a la vora del Serinyadell, com la Bora Gran d’en Carreras, a la vora del Ser. A la zona del Reclau tenim constància de la seva presència, com a lloc d’hàbitat estacional (primavera-estiu), a les coves de l’Arbreda, Mollet-I, Mollet-III, d’en Pau i Reclau Viver. En aquesta darrera cova, una de les més importants de la Península Ibèrica per a l’estudi d’aquestes cultures del paleolític superior, sabem que també s’hi varen fer enterraments humans del Gravetià o Solutrià en petites fosses que contenien l’esquelet i un aixovar funerari per a l’Altra Vida, format per collarets de curculles marines. Les cultures del paleolític superior (35.000-9.000 aC) representades al paratge del Reclau són l’Aurinyaciana (35.000-22.000 aC), la Gravetiana (22.000-18.000 aC) i la Solutriana (18.000-15.000 aC). Les eines, ara de sílex (puntes de cacera amb dors retocat o llanceolades amb retoc pla, ganivets, burins i raspadors) i d’os o banya (atzagaies o puntes per a la cacera, punxons, arpons per pescar, agulles per cosir, gúbies per descarnar) són d’una gran qualitat. La darrera etapa cultural dels sàpiens paleolítics, el Magdalenià (15.000-9.000 aC), només està present a la Bora Gran d’en Carreras, a 1 km al nord del Parc de les Coves Prehistòriques.Coves sepulcrals entre el neolític antic i l’edat mitjana

No estem segurs que les coves de Serinyà fossin ocupades pels grups humans de l’Epipaleolític i del Mesolític (9.000-5.500 aC, perquè no hi apareixen eines segures d’aquests moments. En canvi, sabem que entre del neolític antic i l’edat del bronze final (5.500- 700 aC) la majoria d’aquestes coves del paratge del Reclau de Serinyà es varen tornar a servir. A part d’algunes ocupacions esporàdiques, com a punts de cacera, emmagatzematge o tancament de bestiar, aquestes coves es destinen sobretot als enterraments per inhumació primària individual o secundària en ossera col·lectiva.

En aquest sentit, sembla que els habitants del neolític antic Cardial de La Draga (Banyoles) podien haver vingut a enterrar en aquestes coves, situades a uns 3 km del poblat. Sabem també que en època ibèrica, romana altmedieval (V aC-X dC) es continuaven utilitzant aquestes cavitats per amagar-hi tresors (dracmes gregues de plata del Reclau Viver), com a refugis o llocs d’enterrament d’alguns individus d’aquestes societats.


Un parc sobre la vida humana al paleolític

El Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà, situat al paratge del Reclau, és un centre d’interpretació sobre la cultura Solutriana (18.000-15.000 aC), una de les més avançades dels primers homes sàpiens d’Europa occidental.

Malgrat tot, en estar dins del mateix recinte on hi ha les principals coves de Serinyà, serveix també com a punt de difusió de totes les cultures paleolítiques d’aquest conjunt de coves, des del paleolític mitjà arcaic (250.000-200.000 aC) fins al Magdalenià (15.000-9.000 aC). Es tracta d’un veritable parc arqueològic, amb tots el serveis d’aquesta mena d’instal·lacions, finançat pel Consell Comarcal del Pla de l’Estany.


COM ARRIBAR-HI

El Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà està situat un km al sud-est del municipi de Serinyà. Des de Banyoles s’hi pot arribar prenent la carretera C-66 en direcció Besalú.


INFORMACIÓ I RESERVES

Per saber-ne més adreceu-vos a la seu del parc o a la seva Web: http//:www.plaestany.cat
Telèfon: 972 59 33 10
Fax: 972 59 31 75
A/e: coves.serinya@plaestany.cat