El parc neolític de la Draga

La recerca a la Draga, un hàbitat de fa 7.200 anys

El poblat neolític de la Draga es troba situat al centre del marge oriental de l’estany de Banyoles, en una península que s’hi endinsa i que el deixa voltat d’aigua pel nord i oest.

Va ser descobert l’any 1990, arran de les obres d’enjardinament del parc de la Draga, i des d’aleshores s’hi han realitzat excavacions arqueològiques, tant al sector terrestre com a la zona subaquàtica, on estava l’antiga platja neolítica. Sembla que a la Draga hi ha un sol moment d’ocupació del neolític antic, propi d’un grup humà del Cardial final, que les datacions per C-14 situen entre mitjan i finals del VIè mil·lenni aC.

 
Un poblat del neolític antic, ara fa 7.200 anys

Al neolític antic les aigües de l’Estany estaven entre 1,5 i 2 m més baixes que ara i deixaven al descobert una ampla franja litoral, avui dia submergida. La construcció de diversos dics al marge est l’Estany, entre el s.IX i el s.XIX,  va fer pujar considerablement les aigües i va inundar les antigues platges neolítiques.

Les cabanes estaven a part baixa del poblat, arran de l’Estany, mentre que a la part més alta, separada de la baixa per una palissada de 18 m de longitud en direcció nord-est a sud-oest,  hi havia els graners, els fogars comunitaris i les fosses de residus.
 
Les cabanes del poblat eren rectangulars d’uns 12 m de longitud per uns 4 m d’amplada i una altura interior màxima de 3 m. Els murs estaven fets amb pals de roure, relligats amb un entramat de branques d’avellaner, possiblement revestit amb una capa de fang. La coberta, sostinguda per pilars de roure, tenia doble vessant i estava formada per gabelles de canyissos.Els graners eren construccions subrectangulars enllosades, de 3 per 4m. Els murs i la coberta eren similars als de les cabanes. Els fogars comunitaris de la part alta del poblat eren cubetes poc profundes, de 60-180cm de diàmetre,  excavades dins de la creta lacustre. Al seu interior hi han aparegut objectes (vasos ceràmics, eines de roca polida, punxons d’os), restes dels animals consumits i també nombroses granes dels cereals.

 

Eines quotidianes a la Draga de fa 7.200 anys

Els habitants de la Draga pertanyen a un grup relacionat amb la  cultura Cardial, que es va estendre per la conca del Mediterrani Occidental durant el VIè mil•lenari aC. Aquests primers agricultors i ramaders mediterranis varen haver de crear noves eines que fossin adequades a les seves necessitats.Per aquesta causa apareixen les eines amb fulles de roca polida (destrals i aixes), que a la Draga estaven fetes sobre corniana o esquist. Aquests útils eren essencials per talar el boscos i per a la construcció de les cabanes o de les piragües.

Els vasos ceràmics, un altre invent de l’època, es feien a mà, tenien els fons convexos i duien nanses per poder-los penjar. N’hi havia de grans dimensions (gerres cilíndriques), de mida mitjana (olles subesfèriques) i de petits (bols subesfèrics o hemisfèrics). La majoria d’aquests recipients es decoraven amb impressions d’una curculla (Cardium edule), d’un punxó o d’una pinta d’os i també duien aplicacions de cordons llisos.

Els estris tradicionals de sílex tallat i d’os i banya es continuaven fabricant al neolític antic, però ara s’adapten a les noves necessitats. La producció d’útils de sílex s’especialitza en les puntes de sageta trapezoïdals, els perforadors, els raspadors i les làmines retocades; mentre que els punxons, les culleres, les espàtules dentades, els tubs, les agulles per cosir o pels cabells i les puntes de sageta seran les noves eines en matèria dura animal.

La Draga és l’únic jaciment neolític de la Península Ibèrica on s’han pogut recuperar intactes els mànecs de fusta (aixes, falçs, tiges de fletxa) que utilitzaven aquestes peces de sílex o de roca polida i també eines totalment de fusta, absolutament inèdites en el registre arqueològic del neolític antic peninsular (arcs, javelines, pals cavadors, fusos, culleres, remenadors, tascons). També s’hi han trobat fragments de vasos de fusta, de cistells i cordes vegetals i nombrosos objectes d’ornament personal.

 

L’economia de fa 7.200 anys

Els aliments vegetals provenien d’una agricultura ben establerta de cereals (blat i ordi) i de lleguminoses (pèsols, llenties i faves), juntament amb una recol•lecció sistemàtica de baies i fruits dels boscos propers. Els grans de cereal es trituraven amb pedres de molí o morters i amb les farines es feien coques.

Els recursos de l’Estany també eren aprofitats: s’hi recollien musclos d’aigua dolça i s’hi caçaven tortugues de rierol, peixos i ànecs. De totes maneres, la carn era el producte alimentari més important per al grup humà de la Draga.Els animals domèstics del poblat eren sobretot els bous i també els porcs, les ovelles i les cabres. La majoria d’aquests animals se sacrificaven joves per tal de consumir la seva carn.

La cacera del toro i la cabra salvatge, el senglar, el conill, el cérvol i el cabirol, els proporcionava un complement carni eficaç i també pells per abrigar-se.

 

Un parc sobre la vida quotidiana al neolític antic

El Parc Neolític de la Draga està situat al mateix lloc on hi havia el poblat lacustre de La Draga (Banyoles), encara que en una zona lliure de restes arqueològiques. Compta amb un graner ovalat i dues cabanes rectangulars, una a ras de terra i una altra semielevada, que volen reproduir, a escala natural, els models coneguts arqueològicament en aquest jaciment únic del neolític antic de la cultura Cardial. Per a la seva  difusió s’hi han instal•lat  un bungalou de recepció i un altre amb funcions d’aula escolar, a més d’un túnel de tir amb arc.

Per a visitar el parc, consulta aquí