Del 4 al 20 d’octubre de 2014 es va organitzar una nova edició d’aquest concurs, que consistia en identificar diferents espècies d’ocells dissecats dels pertanyents a les col·leccions del Museu Darder. Hi va haver dues categories, una de nivell bàsic i una altra de nivell mitjà, amb cinc ocells cadascuna. Van recollir-se un total de 22 butlletes, amb participants tant de la comarca com de fora. Quinze butlletes corresponien a la categoria de nivell bàsic, amb vuit encertants. La categoria de nivell mitjà, amb cinc butlletes, va tenir tres encertants.
Una vegada realitzat el sorteig, han resultat guanyadors Judith Corominas Florentin, d'Olot, en el nivell bàsic, i Gerard Dalmau Bonet, de Girona, en el nivell mitjà. Els dos guanyadors rebran un obsequi consistent en diferents productes relacionats amb el món dels ocells, així com material del Museu Darder i de Limnos.
Les espècies d’ocells triades pel Museu, van ser exposades dins el Laboratori de Taxidèrmia del Museu Darder, i habitualment es troben a les Sales de Reserva. Van ser les següents:
Categoria A (nivell bàsic):
- Gralla (Corvus monedula)
- Pit-roig (Erithacus rubecula)
- Falciot negre (Apus apus)
- Tudó (Columba palumbus)
- Perdiu roja (Alectoris rufa)
Categoria B (nivell mig):
- Mussol emigrant (Asio flammeus)
- Roquerol (Ptyonoprogne rupestris)
- Pinsà mec (Fringilla montifringilla)
- Fumarell negre (Chlidonias niger)
- Perdiu de roca (Alectoris graeca)
Felicitem els guanyadors i agraïm la participació de la resta de concursants.