Aquest dilluns dia 9 de juny del 2014 ha començat la campanya d’excavacions arqueològiques d’enguany al jaciment neolític de la Draga (a Banyoles, Girona) que finalitzarà el dia 1 d’agost.
Durant les primeres dues setmanes hi participaran estudiants del grau d’Arqueologia de la UAB que desenvolupen part de la seva formació pràctica acadèmica, mentre que les dues darreres es comptarà amb estudiants de la UAB, de màster i de doctorat, que completen la seva formació específica o que en aquests moments estan realitzant la seva recerca en relació al jaciment de la Draga. En total, durant el transcurs de la campanya hi treballaran aproximadament unes 70 persones.
Enguany, es continuarà treballant en un sector que es va iniciar l’any 2013 i a on es va poder documentar elements construïts en pedra que podrien formar part de construccions de cabanes i de fosses. D’altra banda, i com a element a destacar es varen localitzar nombrosos objectes d’ornament fets en petxina, alguns en procés de fabricació que formaven part d’un taller.
Els treballs tenen com a objectiu excavar la totalitat del sector i localitzar els pilars de fusta conservats en el nivell freàtic. Tot això ha de permetre documentar els elements arquitectònics en una zona ben diferent a l’excavada en els darrers anys i, d’aquesta manera, continuar avançant en els estudis relatius a l’organització del poblat.