Del 20 al 23 de novembre de 2012 es van celebrar a Girona les 12es Jornades Antoni Varés d'Imatge i Recerca Històrica. El divendres 23, el Museu Darder va presentar una comunicació a la tribuna d'experiències de les Jornades, amb el títol "La Festa del Peix a Banyoles el 1910, una recerca documental i fotogràfica". Aquesta comunicació va ser fruït del treball de recerca documental relacionat amb la celebració del centenari de la Festa del Peix el 2010, i va consistir en la recollida d'imatges fotogràfiques de l'esdeveniment, així com publicacions relacionades amb aquest, tant per veure la importància social que va tenir al seu moment com pel fet de ser la primera introducció documentada d'espècies exòtiques a l'Estany de Banyoles. Alhora, va permetre identificar diferents objectes del fons del Museu en les imatges de l'Exposició de Piscicultura.

Es pot descarregar el document complet de la comunicació en aquest enllaç:

http://www.girona.cat/sgdap/docs/j2xvhungratacos-trib-text.pdf