Els dies 20 a 22 de’agost de 2012 es van realitzar un TAC i extreure mostres de la mòmia egípcia que forma part de la Col·lecció Darder (1916). Aquesta mòmia, que es trobava dipositada al SAM (Servei d’Atenció als Museus) de Girona des de l’inici de les obres de remodelació del Museu Darder (2003), va ser traslladada a l’Institut Anatòmic Forense de Girona. Allà, diversos experts del camp de l’egiptologia, l’antropologia i la medicina forense van realitzar observacions i prendre mostres per tal d’iniciar un estudi que ajudi a documentar el màxim possible aquestes restes humanes de les quals ben poca cosa se sap.
A la dècada de 1980 s’havien realitzat unes radiografies que havien permès observar la presència de diversos filferros a l’interior del cos. Això, afegit al fet que porta una mena de ganxo a la part superior del cap, indicava que havia estat manipulada per tal de posar-la  penjada, a la manera com tradicionalment es mostren els esquelets humans a nivell educatiu. Això es relacionaria amb el vessant didàctic del comerç d’història natural que regentava Francesc Darder a Barcelona.
Avui dia, amb la millora en els anàlisis de teixits, hi ha la possibilitat de tractar més a fons les restes, estudiant tant els ossos com l’embolcall de la mòmia, i que ajudaran a esbrinar quin va ser el procés de momificació utilitzat per a la conservació del cos, la seva procedència o l’època en què es va preparar.
Aquests estudis, tot just iniciats, donaran els primers resultats en uns mesos.
La mòmia egípcia, que de moment mantindrà aquest nom en el registre del Museu Darder, va ser retornada el 22 d’agost, guardant-se a les Sales de Reserva del Museu.
Cal dir que, de les tres mòmies que formen part de la Col•lecció Darder, només una, la peruana, es va incorporar a l’exposició permanent després de la remodelació de 2007.

Foto:

La mòmia, revisada just abans de ser portada a les Sales del Reserva del Museu.

Podeu veure imatges de la investigació a
http://www.tv3.cat/videos/4216670/Examen-a-la-momia-del-Museu-Darder
 Fitxers relacionats