Les investigacions arqueològiques que s’estan duent a terme en el jaciment neolític antic de la Draga, a la vora de l'estany de Banyoles, han permès la descoberta d’una peça única en el context de la mediterrània occidental i a Europa. Es tracta d’un arc sencer que ha aparegut en un context datat al voltant del 5400-5200 aC, que correspon al moment més antic d’ocupació del jaciment. Es tracta d’una peça singular ja que és el primer arc que apareix sencer en el jaciment. Per la seva datació es pot considerar com el més antic de cronologia neolítica que es troba a Europa. El seu estudi permetrà analitzar aspectes sobre la tecnologia, estratègies de subsistència i organització social de les primeres comunitats camperoles que es van assentar a la Península Ibèrica. Es tracta d’un arc que té una llargada de 108 cm i presenta una secció planoconvexa. És interessant destacar que està fet en fusta de teix (Taxus baccata) com la majoria dels arcs neolítics europeus.

En campanyes anteriors s'hi havien trobat fragments de dos arcs (anys 2002 i 2005) també de la mateixa cronologia, però en estar fragmentats no permetien analitzar les característiques d’aquests instruments. La troballa actual obre noves perspectives per a comprendre com eren aquestes societats camperoles i com s’organitzaven. Aquests arcs podrien haver tingut diverses funcions. La cacera n’és una, però si es té en compte que és una activitat poc representada en el conjunt de la Draga, els investigadors no descarten que els arcs fossin elements de prestigi o estiguessin vinculats a activitats defensives o de confrontació.

Es coneixen arcs conservats al nord d’Europa (Dinamarca, Rússia) datats entre els mil•lennis VIII-VI aC en contextos de grups caçadors-recol•lectors però no són neolítics, sinó del final paleolític. La majoria d'arcs ja del període neolític procedeixen del centre i nord d’Europa. Alguns fragments d’aquests d’arcs se situen a finals del VI mil•lenni aC, entre 5200-5000 aC, però són força més moderns, sovint més de mil anys més tardans que els de la Draga. Per aquest motiu els investigadors poden afirmar que els tres arcs de la Draga són el conjunt d'arcs neolítics més antic d’Europa.

La recerca en el jaciment de la Draga està finançada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Economía y Competitividad. Es tracta d’un projecte de recerca coordinat des del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, institució de l’Ajuntament de Banyoles, en el qual hi participen el departament de Prehistòria de la UAB, el departament d’Arqueologia i Antropologia de la Institució Milà i Fontanals del CSIC, el Museu Nacional d’Arqueologia de Catalunya i el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Els treballs compten amb la participació dels estudiants del grau d’Arqueologia de la UAB, que realitzen aquí les seves pràctiques curriculars, i estudiants de grau, màster i doctorat d’Universitats de tot l’Estat Espanyol i altres països europeus.