El Ministeri de Cultura i Esport ha subvencionat la rehabilitació del Museu Arqueològic de Banyoles durant l’exercici 2023.

 

La Subdirecció General de Museus Estatals va elevar al Ministeri de Cultura i Esport la sol·licitud formulada per l’Ajuntament de Banyoles d’una subvenció nominativa per a dur a terme la rehabilitació del Museu Arqueològic de Banyoles durant l’any 2023. L’esmentat Ministeri, que va resoldre favorablement, va concedir una subvenció de 250.000 euros per a les obres de rehabilitació (enderrocs, estructura, rehabilitació interior i exterior, instal·lacions, mobiliari, etc.).

 

La subvenció, que és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos i recursos que han tingut la mateixa finalitat i objectiu, han permès rehabilitar l’edifici històric del museu situat principalment a l’edifici del Comú i la Pia Almoina. Amb aquestes, l’edifici ja es troba pràcticament preparat per a acollir la futura museografia del nou museu. 

 

Museus de Banyoles 12/4/2024Imatges relacionades