L’ Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esport i Benestar de la Diputació de Girona ha convocat un nou programa d’ajuts als museus de la demarcació per a dotar-se d’equipaments relacionats amb les noves tecnologies. El 2023, els Museus de Banyoles han rebut un total de 2400,00 €, que S'han dedicat a la millora de l’equipament tecnològic. S'han adquirit tres televisors de 50'' i cinc data loggers wifi Testo 160 TH, que permeten l’enregistrament de dades de temperatura i humitat i la seva lectura  a temps real i a distància. 

Els enregistradors de dades són essencials en la conservació preventiva dels materials dipositats en museus, arxius i biblioteques històriques, ja que permeten detectar alteracions en les condicions ambientals de les sales i de les vitrines, i actuar amb rapidesa en cas que els canvis puguin suposar una amenaça per a les peces. Està previst que s’instal·lin tant a les sales d’exposició com als magatzems dels museus.

Quant als televisors, serviran per a ser utilitzats en exposicions temporals dels dos museus de la ciutat. 

Museus de Banyoles, 14/11/2023