El 9 de desembre, la consellera de Cultura, Natàlia Garriga Ibáñez, acompanyada de la directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar, i dels directors i titulars dels museus de ciències naturals catalans, ha inaugurat la  Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya (XMCNC), la darrera de les xarxes temàtiques de museus del país, d’acord al Pla de Museus de Catalunya aprovat per Acord de Govern l'any 2020.

La  Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya (XMCNC) està integrada per 10 museus catalans: Museu Darder de Banyoles - Espai d’Interpretació de l’Estany, Museu de Ciències Naturals de Granollers, Museu d’Arenys de Mar, Museu del Ter, Museu de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Museu d’Isona i Conca Dellà, Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Museus de l’Institut Botànic de Barcelona, Museu d’Alcover i Museu de les Terres de l’Ebre. Entre tots custodien un patrimoni de més de 3.800.000 d’exemplars, format per espècimens de geologia, paleontologia, botànica i zoologia, que difonen i comparteixen amb la ciutadania a través d’uns actius programes d’activitat educativa i cultural. Els museus de la XMCNC, a més, es distingeixen per la realització d’una intensa tasca de recerca que ha donat lloc a la creació d’un coneixement de rellevància internacional.

La consellera Garriga ha destacat la importància de disposar d’una “Xarxa de Museus de Ciències Naturals connectats entre sí, que recorre tot el territori català, de nord a sud i d’est a oest, per acostar l’estudi científic de les disciplines naturals a la gent” perquè “les polítiques que tenen sentit són les que posen la ciutadania al centre”. La consellera de Cultura també ha apuntat que mitjançant la Xarxa, els museus se senten vinculats “a un projecte comú que els farà més forts i més reconeixibles a l'exterior; i que, individualment, segur que els permetrà ampliar els seus públics” en un moment en què “la temàtica de les ciències naturals és de total actualitat”.

Els museus de la XMCNC articulen una visió del país entorn de la història natural i les ciències naturals, i la vertebració en Xarxa té per objecte la promoció de polítiques comunes de protecció i difusió del patrimoni natural, així com la formació i la dinamització territorial del patrimoni natural. El lideratge de la XMCNC l’exerceix el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que com a museu capçalera és al capdavant de la comunitat estable museus que conforma la Xarxa i que dona suport a la coordinació i execució de l’acció de la Xarxa.

En el seu primer any, la XMCNC ha centrat el seu treball en la redacció del Pla d’Actuacions 2022-2025, que defineix el marc estratègic que ha de regir les seves actuacions els pròxims quatre anys, el model de governança, els recursos amb què comptarà i el sistema de seguiment i valoració de les activitats dutes a terme. A més, ha dut a terme accions vinculades a la digitalització del registre de col·leccions museístiques; l’elaboració de la “Guia d’embalatges permanents per a col·leccions de ciències naturals”; la redacció del Protocol d’ingrés de col·leccions de paleontologia de dubtosa procedència; la depuració del tesaurus de paleontologia del Museu de Ciències Naturals de Barcelona; el desenvolupament i millora dels programaris de gestió de col·leccions PangeaDB i Specify; la diagnosi dels sistemes i les tecnologies de la informació dels museus de la Xarxa; la creació de la seva identitat corporativa i, finalment, ha produït l’exposició itinerant (In)visibles i (O)cultes, que es pot visitar actualment al Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Les xarxes de museus de Catalunya
El Sistema de Museus de Catalunya, a través de les estructures i instruments de suport al sistema, ofereix una actuació planificada sectorialment i territorialment, i una prestació estable. Ho fa a través de les xarxes temàtiques i les xarxes territorials de museus.

Les primeres, les xarxes temàtiques, ofereixen un suport especialitzat cooperatiu, en les quals el relat i les col·leccions són al centre de les seves funcions. Tenen al capdavant museus nacionals o de referència i apleguen museus acreditats i equipaments patrimonials bàsics que articulen una visió de Catalunya en una determinada temàtica. Hi ha 6 xarxes: la que avui s’ha presentat, de Ciències Naturals, la Xarxa de Museus i Jaciments Arqueològics de Catalunya, amb el Museu d’Arqueologia de Catalunya com a museu de referència; la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya, liderada pel Museu Nacional d’Art de Catalunya; la Xarxa de Museus d’Etnologia de Catalunya i la Xarxa de Museus d’Història i Monuments de Catalunya, totes dues amb el Museu d’Història de Catalunya com a museu de referència i, finament, el Sistema Territorial del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.

Per la seva banda, les xarxes territorials, donen suport als museus catalans en el compliment de les seves funcions a través de subvencions per concurrència, i la prestació de serveis mancomunats són al centre de les seves funcions. Actualment, hi ha desplegades i consolidades les xarxes territorials de museus de les comarques gironines, de les terres de Lleida i Aran i de les comarques de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Museus de Banyoles, 10/12/2021