Els treballs d’excavació arqueològica, adequació i difusió a la Vil·la Romana de Vilauba durant l'any 2021

 

Les actuacions s’inclouen en el vigent conveni de col·laboració (2019-2021) entre les institucions copropietàries del jaciment- els ajuntaments de Banyoles, Camós, Porqueres i el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles- i la Diputació de Girona. L’objectiu d’aquest conveni és contribuir a la recerca arqueològica de Vilauba i, sobretot, executar aquelles actuacions encaminades a protegir, preservar, restaurar i difondre el conjunt arqueològic en el marc de la proposta de museïtzació i millora en la presentació al públic, elaborada pel Servei de Monuments de la Diputació de Girona.

 

La campanya arqueològica, inclosa dins el projecte quadriennal de recerca aprovat pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya titulat “Dinàmica del poblament rural,  arquitectura, economia i paisatge de les villae a l’àrea del Pla de l’Estany -Garrotxa entre els segles II-I aC i els segles VII-VIII dC” (2018-2021), s’ha centrat al Camp Baix, en l’excavació d’un forn de planta quadrangular. Aquest, conserva la boca del forn o praefurnium i la graella en força bon estat de conservació.

 

Els treballs d’acondicionament general del jaciment s’han centrat en els talussos que defineixen l’àrea arqueològica i que permeten una millor contemplació de la vil·la des del seu exterior.

 

Paral·lelament als treballs de recerca i acondicionament, s’han realitzat també altres actuacions encaminades a transmetre els resultats assolits en les intervencions arqueològiques a la societat. En aquest sentit s'han iniciat nous treballs de reconstrucció en 3D per poder donar suport a la difusió, amb diverses imatges que pretenen proporcionar al visitant un altre nivell de continguts, i que complementen els continguts de l’APP que ja es troba en funcionament i que permet fer la visita amb recreacions en 3D.

 

1/12/2021