El Museu Darder ha realitzat el projecte Ordenació sistemàtica - catalogació de la Col·lecció Massip d'artròpodes (2018) per facilitar-ne la consulta i investigació una vegada registrada i amb els exemplars classificats amb el suport del Departament de Cultura de la generalitat de Catalunya mitjançant una subvenció per a l’Inventari i documentació dels béns culturals que integren els museus catalans. Aquest projecte ha consistit en  l’ordenació sistemàtica i catalogació de la Col·lecció Massip d’artròpodes, ingressada al Museu Darder a finals de 2018 per facilitar-ne la consulta i investigació, amb criteris taxonòmics. Aquesta col·lecció, formada per 139 caixes entomològiques amb diversos artròpodes, la majoria lepidòpters, s’ha estat registrant i documentant els darrers dos anys. Els exemplars es distribuïen en les caixes originals a vegades per procedències, però hi havia força dispersió d’espècies, moltes vegades amb barreja d’exemplars autòctons i exòtics, i en d’altres casos amb molta acumulació d’exemplars dins una mateixa caixa. La taxonomia permet agrupar els exemplars per espècies, facilitant la comparativa entre individus de la mateixa espècie tant per a la preparació i muntatge de l’exposició d’aquests com a per a la investigació.  Dóna coherència a la col·lecció i fa molt més senzill l’accés als exemplars, així com a la comparativa entre exemplars d’una mateixa espècie o espècies properes.