Els treballs han anat a càrrec dels alumnes de la Casa d’Oficis amb supervisió arqueològica dels Museus de Banyoles

L’Ajuntament de Banyoles ha portat a terme treballs de manteniment a la Farga d’Aram, una
de les poques fargues que es conserven a Catalunya. Les tasques han anat a càrrec de la Casa
d’Oficis de Banyoles i s’han allargat durant dues setmanes.
La Farga d’Aram té els seus orígens a finals del segle XVII i va funcionar fins a mitjans del
segle XX. Situada al costat del rec Major, és una de les poques fargues que es conserven a
Catalunya. L’edifici es va consolidar durant la primera dècada del segle XXI, però no es va
treballar en el taller de la planta inferior.
El regidor de Cultura i Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Banyoles, Miquel Cuenca, ha
destacat que “amb aquests treballs de la Casa d’Oficis s’ha fet una primera actuació de
salvaguarda i ordenació del patrimoni i, a partir d’ara, entrarem en una segona fase d’inventari
i documentació d’aquests objectes per identificar-los adequadament”.
Ara, i aprofitant les pràctiques dels alumnes de la Casa d’Oficis de Banyoles, s’ha portat a terme
una primera actuació de neteja a l’espai. Els treballs els han executat vuit nois de la Casa
d’Oficis amb el seu formador que els dirigia i ajudava. La intervenció, que es va iniciar el 24 de
novembre i s’ha allargat durant dues setmanes, ha permès netejar l’espai. Amb l’objectiu de
no malmetre cap objecte o que es retirés algun substrat arqueològic, les tasques es van portar
a terme sota la supervisió d’una arqueòloga contractada pel Museu Arqueològic de Banyoles.
Els treballs han consistit en treure la brutícia que durant els anys s’han acumulat a les parets,
sostrets, elements de la farga i el terra. També s’han netejat objectes metàl·lics que
posteriorment s’inventariaran per conservar-los adequadament. Durant els treballs es van
retirar set metres cúbics de brossa, a més d’objectes recents que no calia conservar.

Casa d’Oficis
La Casa d’Oficis és un programa de formació i treball que forma part del projecte de Treball als
Barris i que té una trajectòria de vuit anys. L’objectiu general de la Casa d’Oficis és millorar la
formació professional de joves en situació d’atur menors de 29 anys per afavorir la seva inserció
laboral.
Durant aquest temps, 18 joves, d’entre 16 i 24 anys, han rebut formació en l’especialitat de
Protecció del medi natural i jardineria urbana sostenible i 70 joves més en l’especialitat de
Manteniment integral d’edificis, habitatges i el seu entorn. D’aquests, deu són els que han
portat a terme l’actuació a La Farga d’Aram.
La Casa d’Oficis compta amb el finançament de la Generalitat, a través del Servei d’Ocupació
de Catalunya, i el Ministeri de Treball.