L’any 2016, el conjunt dels dos museus de Banyoles va rebre un total de 48.023 usuaris, un 10% més que l'any 2015. La reobertura del Museu Darder entre setmana després de més de 5 anys de reducció horària, a més de la celebració del seu centenari, ha afavorit que les xifres augmentin, afectant de retruc al Museu Arqueològic, ja que es poden visitar els dos museus conjuntament. Les visites a les exposicions permanents han estat de 9.470 persones en total (4.957 persones al Museu Darder i 4.513 al Museu Arqueològic). Les exposicions temporals també han tingut una gran rebuda, especialment “Experiències matemàtiques”. Entre els dos museus es van realitzar 13 exposicions temporals, de durades diverses, amb 13.810 usuaris totals.

El Museu Arqueològic té un gruix important d’activitats que es realitzen en les seves diferents extensions, especialment al Parc de La Draga, però també al Monestir, amb visites guiades i una exposició dedicada a Carles Fontserè (2100 visitants), i a la vil·la romana de Vilauba. Les activitats en aquests espais han aportat 17.486 usuaris.

Per últim, s’han comptabilitzat els investigadors que consultat els centres de documentació dels dos museus. Com ja és habitual, el Museu Arqueològic ha rebut més investigadors, un total de 45, que han realitzat 311 consultes. Al cas del Museu Darder, la celebració del centenari ha fet augmentar a més del doble el nombre de consultes, que han estat 37, realitzades per 31 investigadors, encara que continuen essent valors molt reduïts.

Els totals per museu són de 19.929 al Museu Darder (un 43% més que el 2015) i de 27.531 al Museu Arqueològic (un 2% menys que l’any anterior), als que cal afegir els 563 usuaris de les activitats organitzades de forma conjunta pels dos museus.

Des dels Museus de Banyoles es consideren dades molt positives. En el cas del Museu Darder, es fa evident que la reobertura entre setmana ha estat molt positiva, fet que no només ha millorat les xifres dels usuaris, sinó també altres aspectes a nivell de funcionament intern o d’atenció i dedicació al públic. En el cas del Museu Arqueològic, el fet que el museu estigui en obres, amb només una part visitable de l’exposició permanent, fa considerar molt interessant que es continuïn rebent visites i vagin millorant els seus espais, com ara els nous lavabos, els accessos o la nova sala d’exposicions temporals.