Durant els mesos de novembre i desembre, el Museu Darder va disposar d’un documentalista durant 150 hores per tal de realitzar tasques de digitalització d’imatges. Aquestes han consistit en obtenir versions digitals a alta qualitat d’un total de 2.914 diapositives amb la imatge d’objectes del fons del Museu Darder, i que serveixen per documentar aquests.

Les diapositives, realitzades entre 1996 i 2006, formen part de la fitxa de documentació dels objectes del Museu, i permeten veure l’aspecte d’aquests en un determinat moment. Al Museu Darder es van realitzar fotografies en paper d’alguns dels seus objectes durant la dècada de 1980 i, posteriorment, de 1991 a 2009, el format va ser la diapositiva. A nivell de conservació, les diapositives tenen una vida estimada de 25 anys, menor que els negatius en color o els de blanc i negre. Per això s’ha prioritzat la digitalització d’aquestes, que s’està realitzant amb un escàner especial des de 2006, encara que la manca de recursos ha impedit dedicar-hi més temps.

El treball ha consistit també en l’obtenció d’una imatge de menor qualitat, que és la que s’incorpora al fitxer dels objectes. Una vegada finalitzada la feina s’ha reduït considerablement el nombre de diapositives pendents de digitalitzar, que és d’un 10% del total de gairebé 12.000 diapositives d’objectes del fons del Museu Darder. Amb això, del fons d’imatges no digitals d’objectes, format per 13.000 unitats, en queda pendent de digitalitzar un 17%, corresponents a les imatges en blanc i negre.

Cal tenir present que la documentació dels objectes és un del elements claus dels museus, ja que és la feina que permet tenir tota la informació disponible per als usos que es vulguin donar a les col·leccions per part de la societat, sigui per investigació o mitjançant exposicions o altres sistemes de difusió.