Les Trobades de Tècnics de Museus i Col·leccions de Ciències Naturals de Catalunya tenen l’objectiu de posar en comú diferents temes d’interès per als tècnics que treballen en els museus catalans. Les anteriors s’havien celebrat al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, al Museu del Ter a Manlleu i a l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont a Bellaterra.

A Catalunya hi ha 177 museus registrats, dels quals només 45 (un 25%) tenen col·leccions de ciències naturals (geologia-paleontologia, botànica i zoologia). De les 370 col·leccions obertes al públic (un 16%) que hi ha al país, 60 contenen objectes de ciències naturals.

Els museus, per tal de realitzar les seves funcions, han de tenir redactada una política d’adquisicions per a poder decidir com han de créixer les seves col·leccions. En el cas dels museus de ciències naturals, els ingressos poder procedir de recol·leccions lligades a investigació, però també són habituals les ofertes d’objectes de particulars o entitats que es volen desfer, per raons diverses, d’aquells objectes dels quals en són propietaris.

La Trobada d’enguany, doncs, serviria per posar en comú les experiències de cadascun dels museus participants en la seva política d’adquisicions, buscar col·laboracions entre ells i veure les opcions que hi pot haver quan es reben ofertes de particulars o institucions. També per a valorar quines mesures s’han de prendre quan es coneixen col·leccions de potencial interès científic i històric que podrien arribar a perdre’s, per tal de poder unir esforços i actuar per no perdre aquests elements que formen part del patrimoni natural i cultural català.

La Trobada finalitzarà amb una taula rodona on es posaran en comú opinions i problemàtiques amb què s’han trobat els participants relacionades amb la política d’adquisicions i per poder lligar vies de treball conjunt en aquest aspecte.

Quant als participants en la Trobada, es convida a participar en ella a museus no específicament de ciències naturals però que tenen col·leccions prou importants d’aquesta temàtica, com és el cas del mateix Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, coorganitzador de la Trobada d’enguany, per tal que puguin veure l’interès que poden arribar a tenir aquests fons, o bé aportar la seva experiència o dubtes.

A hores d’ara hi ha gairebé 40 inscrits a la jornada de demà, que no està oberta al públic i en la que participen tècnics de museus d’arreu de Catalunya.