XIX CICRA UILLAM. EL MÓN DELS CEREALS: PRODUCCIÓ, DISTRIBUCIÓ I CONSUM

Dijous 16 novembre

 

 

Conreu, emmagatzematge i consum de cereals al vilatge tardoantic de Vilauba. A càrrec de Pere Castanyer, Joan Frigola, Joaquim Tremoleda, Ferran Antolín, Ana Berrocal, Andrea Ferrer.

Hora: 15:30 h

 

Quelle place pour la céréaliculture en Gaule Narbonnaise ? État de la question et nouvelles perspectives de la modélisation spatiale, agro-écosystémique et multi-agents dans le projet MICA. A càrrec de Nuria Rovira, Laurent Bouby, Justine Gomes, Alberte Bondeau, Joël Guiot.

Hora: 16:15 h

 

Aportaciones de los horrea al análisis de la economía rural romana: identificación, caracterización y propuestas de investigación futuras. A càrrec de Javier Salido.

Hora: 17:15 h

 

L’emmagatzematge de cereals en sitges durant l’antiguitat tardana en els bisbats de Girona i Empúries. A càrrec de Marc Prat.

Hora: 17:45 h

 

Presentació del número 12 de la sèrie Studies on the Rural World in the Roman Period i de la nova revista Fundus. International Journal on the Rural World in the Roman Period

Hora: 18:15 h

 

Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, Ajuntament de Banyoles; Grup de Recerca Arqueològica del Pla de l’Estany; Laboratori d’Arqueologia, Història Antiga i Prehistòria, Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona; Archéologie des sociétés méditerranéennes, Montpellier; Université de Pau et des pays d’Adour. Laboratoire IRAA-CNRS, Pau.


Informació i Reserves

Lloc: Sala d’Actes del Museu Darder

Preu: Gratuït

Hora: A partir de les 15:30