ELS ENTERRAMENTS ISLÀMICS LOCALITZATS A LA NECRÒPOLIS ALT MEDIEVAL DEL RIU GALLIGANTS (GIRONA, GIRONÈS)

VII Cicle de Conferències d'Actualitat Arqueològica a les comarques gironines

 

L’any 2016 i en motiu d’una intervenció preventiva durant les obres de reforma d’un edifici del carrer del riu Galligants, a uns escassos 25 metres vers l’oest de l’esmentada necròpolis, es van localitzar 13 enterraments. Les tombes, que corresponen a una mateixa fase cronològica, ubicada entre la primera meitat del segle VIII i finals del primer quart del segle X, presentaven diferencies notables en el ritual d’enterrament emprat. D’una banda, es localitzaren 5 tombes, amb retall de fosa simple, on els individus es trobaven disposats seguint el ritual de disposició cristiana habitual. D’altra banda, es documentà un conjunt de 8 enterraments que presentaven unes foses més estretes i profundes que les anteriors, cobertes per una alineació de pedres i teules. Els individus es trobaren disposats de costat, sobre el lateral dret, amb les cames i els braços semi-flexionats, i el cap orientat vers al sud-est, seguint el ritual d’enterrament islàmic.
La troballa presenta unes dades inèdites a la ciutat de Girona, que vénen a il•luminar un període històric  conegut de manera molt escadussera a través de la documentació conservada, principalment d’origen àrab. Es més, amplia el registre arqueològic d’aquesta fase a tota la zona de la Marca Superior on, ara per ara, les troballes de necròpolis islàmiques són molt puntuals.

 

A càrrec de Maribel Fuertes

Lloc: Sala d'actes del Museu Darder

Hora: 19:30 h

Preu: gratuït

Organitza: Museu Arqueològic de Banyoles, Ajuntament de Banyoles

Col·labora: Diputació de Girona, Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura


Programa del cicle

Informació i Reserves