Els recs

Arbre monumental

 Els recs de Banyoles son petits canals artificials que condueixen l’aigua de l’estany i que han tingut diversos usos al llarg de la història. La xarxa de recs està formada per sis canals que surten de la vora de l’estany i segueixen en direcció sud fins al riu Terri. Els canals estan construïts amb pedra i argamassa i excavats al subsòl de travertí, els seus noms actualment  son els següents: Rec de Ca n’Hort, d’en Teixidor, de la Figuera d’en Xo, Major, dels Xucladors i Guèmol. D’aquests,  només els cinc primers entren dins la ciutat de Banyoles, on es bifurquen en diversos brancals i conformen una xarxa de trenta-tres quilòmetres de longitud total.

Els recs van ser construïts pels monjos del monestir de Sant Esteve a partir del segle IX amb un doble objectiu, assecar els aiguamolls de la zona per utilitzar els terrenys com a camps de conreu i  alhora utilitzar els recs per regar. El procés de construcció va començar amb l’aixecament d’un dic  a la vora de l’estany per aturar l’aigua, després van excavar el subsòl aprofitant els desnivells del terreny. Les mateixes lloses de travertí que extreien dels subsòl van servir per fer les parets dels recs. Els primers recs que es van construir van ser el de Teixidor i Ca n’Hort. A mitjans del segle XIII es van afegir els rec de la Figuera d’en Xo i el Major. Els més moderns son els de Xucladors i el de Guèmol. El nom dels recs ha anat canviant al llarg de la història,  per exemple  els de Teixidor i el de Ca n’Hort es deien “De palaus” i “Dos recs”.
Els recs, i de fet totes les aigües de l’estany  van ser propietat del monestir de Sant Esteve des de la seva construcció fins al 1685 en que es signà la Concòrdia de les Aigües de l’Estany. En aquest document el monestir va cedir la propietat de les aigües i dels recs a l’Ajuntament de Banyoles.

En les segles posteriors a la seva construcció van tenir ús domèstic, agrícola,  artesà i industrial i  es van construir molins, tints, adoberies, i diverses fàbriques que aprofitaven la força de l’aigua. Passejant pel rec Major encara es poden veure rentadors, passeres i rastres de bagants i cadiretes, les comportes que servien per regar. Una construcció que crida l’atenció per la seva estructura és el límit,  un antic regulador del cabal de l’aigua del Rec Major. Es tracta d’una construcció amb cos piramidal i amb la base foradada de forma rectangular. Les parets inferiors i superiors del forat defineixen els nivells mínim i màxim del cabal de l’aigua.

Cros. S, Masgrau. M, Guia de Banyoles ciutat d’aigua. Ajuntament de Banyoles Banyoles. 2006
D. A. El patrimoni del Pla de l’Estany. Inventari històric i arquitectònic de la comarca. Consell Comarcal del Pla de l’Estany. Banyoles. 2005
 


Com arribar-hi

A la vora de l’estany des del Club Natació Banyoles fins a la zona dels Banys Vells es pot veure l’inici dels recs.  Després es poden anar seguint tota vora ja que alguns estan ajardinats. Dins la ciutat es poden veure alguns trams restaurats.

Enllaços

S'ha produït un error. Error: Enllaços no està disponible.