Vil·la romana de Vilauba

Dificultats d’accés a les persones amb mobilitat reduïda. 

Consulteu al Museu Arqueològic de Banyoles:

Tel. 972 57 23 61
macb@ajbanyoles.org