D’entre les talles barroques, que han estat dipositades al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles  (MACB), destaca per la seva bona conservació un St. Antoni de Padua, amb corona de raigs i el Nen amb un llibre, que és el número 512 del llibre de registre d’aquest museu. Procedeix de l’església parroquial de Sta.Maria dels Turers i va ser cedida al Museu Arqueològic Comarcal  de Banyoles el 5 de setembre de 1978, juntament amb altres peces de la mateixa procedència.

És una figura de fusta que encara té una policromia de color daurat (pa d’or sobre un fons pintat en blau fosc) per als vestits i beix-carn a les zones descobertes, en força bon estat. Fa 80 d’alt per 28 cm d’ample i 19 cm a la base, on du una petita plataforma quadrangular que facilitava la seva fixació en un baiard. Se la considera una talla barroca del segle XVIII i té caràcter processional, és a dir, que estava preparada per ser transportada amb un baiard en diversos actes litúrgics, com ara les processons.
 
Malgrat el seu bon estat relatiu necessitava una neteja a fons i la consolidació d’algunes parts danyades, per la qual cosa es varen encarregar aquests treballs a la restauradora Anna de Puig i de Traver, que col·labora habitualment amb els museus de Banyoles.

Aquestes tasques s’han dut a terme entre els anys 2009-2010 i actualment, després d’aquesta intervenció, ha recobrat el seu millor aspecte i està preparada per a formar part de la futura sala d’exposició permanent de l’època medieval-moderna del MACB, prevista per quan s’acabin les actuals obres de remodelació general d’aquest museu.