La presència d’un joc en les col·leccions del Museu Darder podria semblar incoherent. En realitat, però, sí té sentit que hi hagi un joc relacionat amb els animals, com és el cas d’aquest billar romà dedicat a la cacera d’animals salvatges. Un joc, que d’altra banda, ens fa reflexionar sobre temes com l’educació ...
De la part de la Col·lecció Darder dedicada a l’antropologia en destaquen, entre d’altres peces, els interessants models humans fets amb guix que mostren diversos aspectes de l’anatomia humana. D’aquests, n’hi ha tretze dedicats a la muscultura. Són petits quadres (la majoria fan 30x40 cm) fets amb fusta sobre la qual hi ha clavada una peça...
Aquests darrers mesos hem dedicat part de la feina interna del Museu Darder a posar ordre al seu fons fotogràfic, format per un número relativament reduït, però de contingut interessant, de fotografies de temàtica relacionada amb el Museu o bé amb els espais naturals de la nostra comarca. Del fons en destaquen les fotografies relacionades amb les exposicions...
Aquesta capsa, amb tapa de vidre que permet veure’n l’interior, inclou tots els elements que intervenen en el cicle de la seda, des dels ous de la papallona que la forma al teixit definitiu. La disposició acurada dels materials i el seu etiquetatge en determinen la funció clarament educativa. S’hi veuen fulles de morera assecades i quatre papallones de la seda (Bomb...
Pàgina 12 de 24       7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16